Aktualności firm stowarzyszonych

Krajowe dane o PKB mogą doprowadzić do spadku stawek IRS

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zmniejszyły się do 1,84 (spadek o 6pb), 5-letnie do poziomu 1,90 (spadek o 13pb), a 10-letnie do 1,98 (spadek o 12pb). Przez cały ubiegły tydzień mieliśmy do czynienia ze spadkiem stawek IRS na całej długości krzywej w ślad za rynkami bazowymi. Była to korekta po ich wyraźnym wzroście dwa tygodnie temu w reakcji na częściową deeskalację wojny handlowej na linii USA-Chiny.

Publikacje licznych krajowych danych, a także wstępnych indeksów PMI dla najważniejszych gospodarek strefy euro nie miały istotnego wpływu na krzywą. W kierunku spadku stawek IRS oddziaływała natomiast udana aukcja długu, na której Ministerstwo Finansów sprzedało obligacje o 2-, 4-, 5- , 9- i 27-letnich terminach zapadalności za 6,0 mld PLN przy popycie równym 10,2 mld PLN.

W tym tygodniu w centrum uwagi rynku będzie publikacja danych o polskim PKB. Uważamy, że może ona przyczynić się do spadku stawek IRS. Przeciwny wpływ może mieć z kolei publikacja danych o PKB w strefie euro. W naszej ocenie posiedzenie FOMC, jak również publikacje danych z USA (pierwszy szacunek PKB w IV kw., indeks Conference Board i finalny indeks Uniwersytetu Michigan), wstępnej inflacji w strefie euro oraz indeksu Ifo dla Niemiec nie będą miały naszym zdaniem istotnego znaczenia dla stawek IRS.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain RVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!