Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Krajowe dane o inflacji w centrum uwagi

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zwiększyły się do 7,39 (spadek o 37pb), 5-letnie do 6,60 (wzrost o 41pb), a 10-letnie do 6,24 (wzrost o 38pb). W ubiegłym tygodniu doszło do wzrostu stawek IRS na całej długości krzywej. W naszej ocenie zmiany te miały charakter transakcyjny i były naszym zdaniem korektą po ich zbyt silnym, naszym zdaniem, spadku dwa tygodnie temu.

W tym tygodniu w centrum uwagi inwestorów będzie zaplanowana na wtorek publikacja krajowych danych o inflacji, która może przyczynić się do wzrostu stawek IRS na krótkim końcu krzywej. W tym samym kierunku może również oddziaływać publikacja wstępnych danych o inflacji w strefie euro. Stawki IRS pozostaną jednocześnie pod wpływem utrzymującej się podwyższonej awersji do ryzyka w regionie związanej z wojną w Ukrainie.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain REVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!