Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Krajowe dane o inflacji w centrum uwagi rynku długu

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zwiększyły się do 2,17 (wzrost o 14 pb), 5-letnie do 2,56 (wzrost o 13 pb), a 10-letnie do 2,75 (wzrost o 10 pb). W zeszłym tygodniu doszło do dalszego wzrostu stawek IRS, w ślad za rynkami bazowymi (USA, Niemcy). W kierunku zwiększenia stawek IRS oddziałują oczekiwania inwestorów na zacieśnienie polityki pieniężnej przez główne banki centralne w obliczu utrzymującej się podwyższonej inflacji. Lokalnie czynnikiem oddziałującym w kierunku wzrostu stawek IRS jest eskalacja konfliktu na linii Polska-UE. W ubiegłym tygodniu Ministerstwo Finansów przeprowadziło aukcję zamiany długu na której odkupiło obligacje zapadające w 2022 r. za 4,0 mld PLN i sprzedało obligacje o 3-, 5- i 10-letnich terminach zapadalności za 4,2 mld PLN. Aukcja nie miała istotnego wpływu na krzywą.

W tym tygodniu w centrum uwagi rynku będą dane ze strefy euro (pierwszy szacunek PKB, wstępna inflacja). Uważamy, że mogą one doprowadzić do wzrostu stawek IRS. W kierunku zwiększenia stawek IRS będzie również oddziaływać publikacja wstępnych krajowych danych o październikowej inflacji. Posiedzenie EBC, a także publikacje danych z USA (pierwszy szacunek PKB, indeks Conference Board, inflacja PCE, wstępne zamówienia na dobra trwałe, sprzedaż nowych domów, finalny indeks Uniwersytetu Michigan) i Niemiec (indeks Ifo) nie będą miały istotnego wpływu na krzywą. Piątkowa aktualizacja polskiego ratingu przez agencję Moody’s zostanie ogłoszona po zamknięciu europejskich rynków, tym samym jej wpływ na stawki IRS zmaterializuje się dopiero w przyszłym tygodniu.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain REVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!