Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania  •  Członkowie

Krajowe dane o inflacji w centrum uwagi rynku

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zwiększyły się do 7,28 (wzrost o 20pb), 5-letnie do 6,57 (wzrost o 32pb), a 10-letnie do 6,38 (wzrost o 36pb). W ubiegłym tygodniu doszło do wzrostu stawek IRS w ślad za rynkami bazowymi. Do wzrostu stawek IRS na rynkach bazowych przyczyniły się decyzje głównych banków centralnych (Fed, SNB, Bank Anglii) o podwyżkach stóp procentowych. Lokalnie czynnikiem oddziałującym w kierunku wzrostu stawek IRS w Polsce była również piątkowa wypowiedź członkini RPP J. Tyrowicz, która stwierdziła, że Rada mogłaby podnieść stopy procentowe jeszcze o 200-400pb.

W tym tygodniu kluczowa dla stawek IRS będzie zaplanowana na piątek publikacja krajowych wstępnych danych o inflacji we wrześniu, która może przyczynić się do spadku stawek IRS. Przewidziane na ten tydzień publikacje danych ze światowej gospodarki nie będą miały naszym zdaniem istotnego wpływu na stawki IRS. Piątkowa aktualizacja polskiego ratingu przez agencję S&P zostanie ogłoszona po zamknięciu europejskich rynków, tym samym jej ewentualny wpływ na stawki IRS zmaterializuje się dopiero w przyszłym tygodniu. Ważnym czynnikiem kształtującym krzywą pozostaną informacje wpływające na ocenę ryzyka wystąpienia przerw w produkcji na skutek szoku gazowego w Europie, które mogą istotnie osłabić perspektywy wzrostu gospodarczego w strefie euro oraz w Polsce.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain REVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!