Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Krajowe dane o inflacji w centrum uwagi rynku

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zmniejszyły się do 0,21 (spadek o 12pb), 5-letnie zmniejszyły się do 0,61 (spadek o 16pb), a 10-letnie do 1,08 (spadek o 15pb). W ubiegłym tygodniu doszło do silnego spadku stawek IRS na całej długości krzywej, co było związane z wypowiedzią prezesa NBP A. Glapińskiego, w której zasugerował obniżkę stóp procentowych w Polsce w I kw. W przypadku rentowności obligacji ich spready w stosunku do niemieckich bundów pozostały stabilne. Rynek FRA wycenia obecnie nieznaczną obniżkę stopy referencyjnej NBP do poziomu zbliżonego do zera w I poł. 2021 r.

Opublikowane dzisiaj rano wyniki badań koniunktury polskim przetwórstwie są neutralne dla stawek IRS. W tym tygodniu w centrum uwagi rynku będzie publikacja wstępnych danych o inflacji w Polsce. Uważamy jednak, że jej wpływ na krzywą będzie ograniczony. W naszej ocenie neutralne dla stawek IRS będą również wstępne dane o inflacji w strefie euro oraz dane z USA (zatrudnienie poza rolnictwem, indeks ISM dla przetwórstwa). Bez istotnego wpływu na krzywą będzie najprawdopodobniej również publikacja Minutes z grudniowego posiedzenia FOMC.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain RVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!