Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Krajowe dane o inflacji w centrum uwagi

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zwiększyły się do 5,31 (wzrost o 21pb), 5-letnie do 4,74 (wzrost o 19pb), a 10-letnie do 4,78 (wzrost o 17pb). W ubiegłym tygodniu doszło do wzrostu stawek IRS w ślad za rynkami bazowymi. Wzrostowi rentowności na rynkach bazowych sprzyjało osłabienie oczekiwań na łagodzenie polityki pieniężnej przez główne banki centralne, m.in. po opublikowanych dwa tygodnie temu bardzo dobrych danych z amerykańskiego rynku pracy (por. MAKROmapa z 06.02.2024). W Polsce dodatkowym czynnikiem oddziałującym w kierunku wzrostu stawek IRS był jastrzębi wydźwięk konferencji prasowej prezesa NBP A. Glapińskiego, który przyczynił się do zmniejszenia oczekiwań na obniżki stóp procentowych w Polsce. Kontrakty FRA wyceniają obecnie obniżki w łącznej skali 50pb do końca br.

W tym tygodniu kluczowa dla stawek IRS będzie publikacja krajowych danych o inflacji. Uważamy jednak, że jej wpływ na krzywą będzie ograniczony. Naszym zdaniem zaplanowane na ten tydzień pozostałe publikacje z polskiej i ze światowej gospodarki będą neutralne dla stawek IRS.

 

ZOBACZ RAPORT

 


Credit Agricole Bank Polska S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Frederic LUSTIG Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: flustig((@))credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!