Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Krajowe dane o inflacji w centrum uwagi

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zwiększyły się do 5,28 (wzrost o 18pb), 5-letnie do 4,86 (wzrost o 21pb), a 10-letnie do 4,98 (wzrost o 20pb). W ubiegłym tygodniu doszło do wzrostu stawek IRS w ślad za rynkami bazowymi. W kierunku wzrostu rentowności na rynkach bazowych oddziaływała publikacja lepszych od oczekiwań wyników badań koniunktury w strefie euro (wstępne indeksy PMI). Zwiększyła ona oczekiwania części inwestorów na to, że stopy procentowe EBC pozostaną na podwyższonym poziomie przez dłuższy czas.

W tym tygodniu kluczowa dla inwestorów będzie przewidziana na czwartek publikacja krajowych danych o inflacji, które mogą przyczynić się do lekkiego wzrostu stawek IRS. Uważamy, że zaplanowane na ten tydzień pozostałe publikacje z polskiej i ze światowej gospodarki będą neutralne dla krzywej. Piątkowa aktualizacja polskiego ratingu przez agencję S&P zostanie ogłoszona po zamknięciu europejskich rynków, tym samym jej ewentualny wpływ na stawki IRS zmaterializuje się dopiero w przyszłym tygodniu.

 

RAPORT

 


Credit Agricole Bank Polska S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Frederic LUSTIG Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: flustig((@))credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!