Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania  •  Członkowie

Krajowe dane o inflacji w centrum uwagi

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zmniejszyły się do 7,15 (spadek o 14pb), 5-letnie do 6,25 (spadek o 18pb), a 10-letnie do 6,09 (spadek o 22pb). W ubiegłym tygodniu doszło do spadku stawek IRS na całej długości krzywej w ślad za rynkami bazowymi. Zmniejszeniu stawek IRS na rynkach bazowych sprzyjały nasilające się oczekiwania inwestorów na obniżki stóp procentowych przez główne banki centralne w horyzoncie dwuletnim. Pod koniec tygodnia doszło do nieznacznej korekty i wzrostu stawek IRS.

W tym tygodniu kluczowe dla stawek IRS będą wstępne dane o inflacji w Polsce. Uważamy jednak, że będą one neutralne dla krzywej. Przewidziane na ten tydzień pozostałe publikacje danych z polskiej i ze światowej gospodarki nie będą miały naszym zdaniem istotnego wpływu na stawki IRS. Ważnym czynnikiem wpływającym na krzywą dochodowości pozostaną informacje sugerujące ewentualną zmianę nastawienia Rezerwy Federalnej oraz EBC w polityce pieniężnej, a także te dotyczące przebiegu działań wojennych w Ukrainie.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain REVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!