Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Krajowe dane o inflacji, produkcji i sprzedaży detalicznej w centrum uwagi

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zwiększyły się do 0,42 (wzrost o 4pb), 5-letnie do 0,91 (wzrost o 2pb), a 10-letnie do 1,44 (wzrost o 6pb). Na początku tygodnia obserwowany był wzrost stawek IRS na całej długości krzywej będący kontynuacją trendu z poprzedniego tygodnia zapoczątkowanego przez wypowiedź prezesa NBP A. Glapińskiego wskazującą na stabilizację stóp procentowych w najbliższych kwartałach (por. MAKROmapa z 08.02.2021). W kolejnych dniach doszło do korekty. W piątek odnotowany ponowny wzrost stawek IRS widoczny szczególnie na krótkim odcinku krzywej. W pewnym stopniu wynikało to z tego, że część inwestorów dostosowywała swoje pozycje oczekując wyższych od konsensusu rynkowego poniedziałkowych danych o inflacji w Polsce. Sprzyjały temu publikacje znacząco wyższych od oczekiwań danych o inflacji w regionie (w Czechach i Rumunii).

W tym tygodniu w centrum uwagi rynku będą dzisiejsze dane o inflacji w Polsce. W przypadku realizacji naszej wyższej od konsensusu rynkowego prognozy ich publikacja może sprzyjać wzrostowi stawek IRS. Przeciwny wpływ mogą mieć natomiast krajowe dane o produkcji przemysłowej (czwartek) i sprzedaży detalicznej (piątek). Pozostałe dane z Polski (bilans płatniczy, zatrudnienie i przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw), USA (sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa, liczba rozpoczętych budów domów, nowe pozwolenia na budowę, sprzedaż domów na rynku wtórnym) oraz strefy euro (wstępne indeksy PMI, indeks ZEW dla Niemiec) będą naszym zdaniem neutralne dla krzywej. Bez istotnego wpływu na stawki IRS będzie najprawdopodobniej również publikacja Minutes ze styczniowego posiedzenia FOMC.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain RVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!