Analizy i badania

Krajowe dane o inflacji negatywne dla złotego

<p style="text-align: justify;">Od poniedziałku do środy mieliśmy do czynienia z lekkim osłabieniem złotego. Deprecjację polskiej waluty wspierały oczekiwania inwestorów na podwyżki stóp procentowych w USA oraz spadek cen ropy. Krajowe dane nt. produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej miały ograniczony wpływ na kursu złotego. W czwartek doszło do odwrócenia trendu, obniżenia światowej awersji do ryzyka odzwierciedlanej spadkiem indeksu VIX i umocnienia złotego. Aprecjacji polskiej waluty sprzyjały również gorsze od oczekiwań wyniki badań koniunktury w strefie euro (PMI) opublikowane w piątek.</p>

>

W tym tygodniu kluczowe dla złotego będ? wstępne dane o krajowej inflacji, które w przypadku realizacji naszej prognozy mog? przyczynić się do jego osłabienia. Uważamy, że lekko pozytywne dla złotego będ? natomiast publikacje wstępnych danych o inflacji w Niemczech oraz strefie euro. Oczekujemy, że dane z USA nie spotkaj? się ze znacz?c? reakcj? rynku. Neutralna dla złotego będzie w naszej ocenie także publikacja wyników badań koniunktury w chińskim przetwórstwie (PMI) i Niemczech (Ifo).

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!