Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Krajowe dane o inflacji mogą umocnić złotego

W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN wzrósł do 4,5567 (osłabienie złotego o 0,4%). Przez cały ubiegły tydzień kurs EURPLN kształtował się w łagodnym trendzie wzrostowym. Podobna tendencja obserwowana była w przypadku kursu EURHUF, co sugeruje, że przyczyną osłabienia złotego był mniejszy popyt inwestorów na ryzykowne aktywa. Publikacje licznych lepszych od oczekiwań danych z polskiej gospodarki (produkcja przemysłowa, przeciętne wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, sprzedaż detaliczna) nie miały istotnego wpływu na kurs złotego.

W ubiegłym tygodniu mieliśmy do czynienia z relatywnie wysoką zmiennością kursu EURUSD. Gołębi wydźwięk konferencji po posiedzeniu EBC doprowadził do przejściowego osłabienia euro względem dolara. Przeciwny wpływ miała natomiast piątkowa publikacja lepszych od oczekiwań wyników badań koniunktury w strefie euro.

W tym tygodniu kluczowa dla złotego będzie zaplanowana na piątek publikacja wstępnego szacunku inflacji w Polsce. Uważamy, że może ona przyczynić się do lekkiego umocnienia kursu złotego. Posiedzenie FOMC będzie miało naszym zdaniem ograniczony wpływ na rynek walutowy. Oczekujemy, że również publikacje danych z USA (pierwszy szacunek PKB w I kw., inflacja PCE, wstępne zamówienia na dobra trwałe, indeks Conference Board, finalny indeks Uniwersytetu Michigan), strefy euro (wstępne szacunki PKB w I kw., wstępny szacunek inflacji, indeks Ifo dla Niemiec) oraz Chin (indeks CFLP PMI dla przetwórstwa) będą neutralne dla złotego. Piątkowa aktualizacja polskiego ratingu przez agencję Moody’s zostanie ogłoszona po zamknięciu europejskich rynków, tym samym jej wpływ na kurs złotego zmaterializuje się dopiero w przyszłym tygodniu.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain RVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!