Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Krajowe dane o inflacji mogą umocnić złotego

W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN wzrósł do 4,6976 (osłabienie złotego o 0,5%). W poniedziałek złoty umocnił się względem euro z uwagi na nasilenie oczekiwań rynkowych na podwyżki stóp procentowych w Polsce. Wtorkowe, słabsze od oczekiwań dane dotyczące rynku pracy oraz produkcji przemysłowej przyczyniły się do wyhamowania dalszej aprecjacji złotego. Następnie, do końca tygodnia kurs EURPLN pozostawał w trendzie wzrostowym i w czwartek przekroczył poziom 4,70. Deprecjacji złotego sprzyjało osłabienie oczekiwań na podwyżki stóp procentowych w Polsce. Wyceniana przez rynek kontraktów FRA skala zacieśniania polityki pieniężnej w Polsce horyzoncie roku zmniejszyła się o ok. 80pb pomiędzy poniedziałkiem i piątkiem, za co odpowiadały obawy o perspektywy wzrostu gospodarczego w Polsce i strefie euro. W piątek nastąpiła lekka korekta.

W ubiegłym tygodniu obserwowaliśmy natomiast stabilizację kursu dolara względem euro. Kurs EURUSD kształtował się w granicach 1,05-1,06. W tym tygodniu kluczowa dla kursu polskiej waluty będzie publikacja wstępnych krajowych danych o inflacji, które w przypadku realizacji naszej wyższej od konsensusu rynkowego prognozy mogą przyczynić się do jego umocnienia. Przeciwny wpływ będzie miała w naszej ocenie publikacja wstępnych danych o inflacji w strefie euro. W kierunku wzrostu kursu EURPLN będzie również oddziaływała publikacja wyników badań koniunktury w polskim przetwórstwie. Pozostałe dane nie będą miały naszym staniem istotnego wpływu na kurs złotego.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain REVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!