Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Krajowe dane o inflacji mogą umocnić złotego

W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN spadł do 4,5714 (umocnienie złotego o 1,2%). Od kilku tygodni kurs EURPLN pozostaje w łagodnym trendzie spadkowym. Umocnieniu złotego sprzyja obniżenie awersji do ryzyka, które znalazło również odzwierciedlenie w spadku indeksu VIX. Zmniejszeniu niepewności na rynku sprzyja brak nowych istotnych informacji wskazujących na postępy Rosji w wojnie w Ukrainie. Czynnikiem pozytywnym dla złotego były również doniesienia wskazujące na osiągniecie porozumienia pomiędzy polskim rządem a Komisją Europejską w sprawie Krajowego Planu Odbudowy.

Spadek awersji do ryzyka sprzyjał w ubiegłym tygodniu dalszemu osłabieniu dolara względem euro. Uważamy jednak, że przestrzeń do dalszego znaczącego wzrostu kursu EURUSD jest ograniczona z uwagi na perspektywę silniejszego zacieśniania polityki pieniężnej w USA niż w strefie euro (por. MAKROmapa z 16.05.2022).

W tym tygodniu kluczowa dla kursu polskiej waluty będzie publikacja wstępnych krajowych danych o inflacji, które w przypadku realizacji naszej wyższej od konsensusu rynkowego prognozy mogą przyczynić się do jego umocnienia. Przeciwny wpływ będzie miała w naszej ocenie publikacja wstępnych danych o inflacji w strefie euro. Pozostałe dane z polskiej i światowej gospodarki nie będą miały naszym staniem istotnego wpływu na kurs złotego. Jednocześnie istotnym czynnikiem determinującym kurs polskiej waluty pozostanie wojna w Ukrainie i związana z nią podwyższona awersja do ryzyka w regionie.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain REVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!