Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Krajowe dane o inflacji mogą umocnić złotego

W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN wzrósł do 4,6036 (osłabienie złotego o 0,8%). Przez cały ubiegły tydzień mieliśmy do czynienia z osłabieniem złotego, co w znacznym stopniu wynikało z eskalacji sporu na linii Polska-UE i utrzymującej się niepewności ze względu na opóźniające się zatwierdzenie Krajowego Planu Odbudowy przez Komisję Europejską. Publikacje licznych krajowych danych (o zatrudnieniu i przeciętym wynagrodzeniu w sektorze przedsiębiorstw, produkcji przemysłowej, sprzedaży detalicznej) nie miały istotnego wpływu na kurs złotego.

W ubiegłym tygodniu mieliśmy również do czynienia z kontynuacją osłabienia dolara względem euro (por. MAKROmapa z 18.10.2021). Wzrostowi kursu EURUSD sprzyja obniżenie światowej awersji do ryzyka. Wsparcie dla takiej oceny stanowią odnotowane zmiany indeksu VIX, który w ostatnich tygodniach utrzymywał się w trendzie spadkowym.

W tym tygodniu kluczowe dla złotego będą dane ze strefy euro (pierwszy szacunek PKB, wstępna inflacja), których sumaryczny wpływ może być negatywny dla kursu polskiej waluty. Przeciwny wpływ może mieć natomiast publikacja wstępnych krajowych danych o inflacji. Posiedzenie EBC, a także publikacje danych z USA (pierwszy szacunek PKB, indeks Conference Board, inflacja PCE, wstępne zamówienia na dobra trwałe, sprzedaż nowych domów, finalny indeks Uniwersytetu Michigan) i Niemiec (indeks Ifo) będą naszym zdaniem neutralne dla kursu złotego. Piątkowa aktualizacja polskiego ratingu przez agencję Moody’s zostanie ogłoszona po zamknięciu europejskich rynków, tym samym jej wpływ na kurs złotego zmaterializuje się dopiero w przyszłym tygodniu.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain REVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!