Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Krajowe dane o inflacji mogą umocnić złotego

W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN spadł do 4,4822 (umocnienie złotego o 0,2%). W ubiegłym tygodniu doszło do dalszego, nieznacznego spadku kursu EURPLN, co było kontynuacją tendencji obserwowanych dwa tygodnie temu (por. MAKROmapa z 24.05.2021). Umocnieniu złotego sprzyjało obniżenie światowej awersji do ryzyka, które znalazło odzwierciedlenie w zmniejszeniu indeksu VIX. Wyższemu popytowi na ryzykowne aktywa sprzyjają napływające dane wskazujące na wygasanie pandemii.

Na początek ubiegłego tygodnia mieliśmy również do czynienia z kontynuacją wzrostu kursu EURUSD, który we wtorek osiągnął poziom 1,2266, co jest jego najwyższą wartością od stycznia br. Osłabieniu dolara sprzyjają obawy inwestorów o wzrost inflacji w USA w warunkach ożywienia gospodarczego. Kolejne dni przyniosły korektę i nieznaczny spadek kursu EURUSD.

W tym tygodniu kluczowa dla złotego będzie jutrzejsza publikacja krajowych danych o inflacji. Nasza prognoza kształtuje się powyżej konsensusu rynkowego, stąd jej realizacja może oddziaływać w kierunku umocnienia złotego. Finalny szacunek PKB w Polsce nie będzie miał naszym zdaniem istotnego wpływu na kurs polskiej waluty. Uważamy, że do umocnienia złotego mogą przyczynić się również dane nt. zatrudnienia poza rolnictwem w USA. Pozostałe dane z USA (indeks ISM dla przetwórstwa), wyniki badań koniunktury w Chinach, jak również wstępne dane o inflacji w strefie euro nie będą miały naszym zdaniem istotnego wpływu na kurs polskiej waluty.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain REVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!