Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Krajowe dane o inflacji mogą osłabić złotego

W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN wzrósł do 4,6012 (osłabienie złotego o 0,4%). W pierwszej części tygodnia mieliśmy do czynienia z kontynuacją osłabienia złotego sprzed tygodnia. W środę doszło korekty i kurs EURPLN utrzymywał się w trendzie spadkowym do końca tygodnia. Umocnieniu złotego sprzyjał spadek światowej awersji do ryzyka odzwierciedlany obniżeniem indeksu VIX. Aprecjacja złotego utrzymała się mimo jastrzębiego wydźwięku posiedzenia FOMC, które nasiliło oczekiwania inwestorów na podwyżki stóp procentowych na świecie. Publikacja indeksów PMI ze strefy euro miała ograniczony wpływ na kurs złotego.

W ubiegłym tygodniu kluczowe dla kursu EURUSD było posiedzenie FOMC. Choć jego jastrzębi wydźwięk doprowadził do umocnienia dolara względem euro, to w kolejnych dniach obserwowany był wzrost kursu EURUSD do poziomów obserwowanych na początku tygodnia.

W tym tygodniu kluczowe dla złotego będą wstępne dane o inflacji w Polsce, które mogą przyczynić się do jego osłabienia. Publikacja indeksu PMI dla polskiego przetwórstwa nie spotka się naszym zdaniem z istotną reakcją rynku. W kierunku osłabienia złotego może oddziaływać natomiast publikacja wstępnych danych o inflacji w strefie euro. Zaplanowane na ten tydzień publikacje danych z USA (III szacunek PKB, wstępne zamówienia na dobra trwałe, inflacja PCE, indeks ISM dla przetwórstwa, indeks Conference Board, finalny indeks Uniwersytetu Michigan) oraz Chin (indeksy Caixin i CFLP PMI dla chińskiego przetwórstwa) nie będą miały naszym zdaniem istotnego wpływ na kurs polskiej waluty. Piątkowa aktualizacja polskiego ratingu przez agencję S&P zostanie ogłoszona po zamknięciu europejskich rynków, tym samym jej ewentualny wpływ na kurs złotego zmaterializuje się dopiero w przyszłym tygodniu.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain REVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!