Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Krajowe dane o inflacji kluczowe dla złotego

W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN wzrósł do 4,6311 (osłabienie złotego o 0,8%). Na początku tygodnia mieliśmy do czynienia ze stabilizacją kursu złotego. Od środy obserwowany był wzrost kursu EURPLN. Podobna tendencja obserwowana była również w przypadku kursu EURHUF, co wskazuje na wspólną przyczynę osłabienia złotego i forinta względem euro. W naszej ocenie w znacznym stopniu było ono związane z publikacją wyższych od konsensusu rynkowego danych o inflacji w USA, co nasiliło oczekiwania na podwyżki stóp procentowych przez Fed prowadząc do odpływu kapitału z rynków wschodzących, m.in. z Polski i Węgier. Co więcej, deprecjacji złotego sprzyjała mniejsza płynność na rynku ze względu na długi weekend. Publikacja krajowych danych o PKB nie miała istotnego wpływu na rynek.

W ubiegłym tygodniu obserwowane było również dalsze osłabienie euro względem dolara. Sprzyjają mu różnice w nastawieniu w polityce pieniężnej Fed i EBC, gdzie w przypadku USA inwestorzy oczekują szybszego podnoszenia stóp procentowych niż w strefie euro, a także wspomniana wyżej publikacja wyższych od oczekiwań danych o inflacji w USA. Ze względu na spadek kursu EURUSD i wzrost kursu EURPLN, kurs USDPLN przekroczył w ubiegłym tygodniu poziom 4,06, co jest jego najwyższą wartością od maja 2020 r.

Opublikowane dzisiaj rano dane z Chin są lekko pozytywne dla złotego. W tym tygodniu kluczowa dla złotego będzie zaplanowana na dzisiaj publikacja krajowych danych o inflacji. Niemniej są to dane finalne, stąd nie oczekujemy aby miały one silny wpływ na kurs EURPLN. Lekko negatywne dla złotego mogą być natomiast krajowe dane o bilansie płatniczym. Bez istotnego wpływu na kurs polskiej waluty będą naszym zdaniem pozostałe dane z Polski (zatrudnienie i przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw). Uważamy, że neutralne dla kursu złotego będą także dane z USA (produkcja przemysłowa, sprzedaż detaliczna, rozpoczęte budowy, nowe pozwolenia na budowę).

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain REVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!