Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Krajowe dane o inflacji i produkcji przemysłowej w centrum uwagi rynku

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zwiększyły się do 4,49 (wzrost o 4pb), 5-letnie zmniejszyły się do 4,19 (spadek o 2pb), a 10-letnie zwiększyły się do 4,01 (wzrost o 3pb). W ubiegłym tygodniu doszło do dalszego wzrostu rentowności na krótkim końcu krzywej przy jednoczesnym ich spadku na długim końcu. Takie same tendencje obserwowane były również na rynkach bazowych. Wzrost stawek IRS na krótkim końcu krzywej wynikał z publikacji wyraźnie wyższych od oczekiwań danych o inflacji w USA. Z kolei w kierunku spadku stawek IRS na długim końcu krzywej oddziaływały rosnące obawy inwestorów o długookresowe perspektywy wzrostu gospodarczego w warunkach oczekiwanego przez nich silnego zacieśniania polityki pieniężnej przez główne banki centralne. Decyzja RPP o podwyżce stóp procentowych o 50pb była negatywna dla stawek IRS na krótkim końcu krzywej, co sugeruje, że inwestorzy oczekiwali większej skali zacieśnienia polityki pieniężnej. W kierunku wzrostu stawek IRS na długim końcu krzywej oddziaływał natomiast jastrzębi wydźwięk konferencji prasowej prezesa NBP A. Glapińskiego.

W tym tygodniu w centrum uwagi rynku będzie publikacja krajowych danych o inflacji, która naszym zdaniem może przyczynić się do lekkiego spadku stawek IRS na krótkim końcu krzywej. Podobny wpływ może mieć również zaplanowana na piątek publikacja krajowych danych o produkcji przemysłowej. W środę możemy mieć do czynienia z podwyższoną zmiennością stawek IRS ze względu na publikację Minutes ze styczniowego posiedzenia FOMC. Pozostałe dane z polskiej i światowej gospodarki nie będą miały naszym zdaniem istotnego wpływu na krzywą. Piątkowa aktualizacja polskiego ratingu przez agencję Fitch zostanie ogłoszona po zamknięciu europejskich rynków, tym samym jej wpływ na stawki IRS zmaterializuje się dopiero w przyszłym tygodniu.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain REVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!