Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Krajowe dane o inflacji i produkcji przemysłowej mogą osłabić złotego

W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN spadł do 4,5247 (umocnienie złotego o 0,8%). Od poniedziałku do czwartku kurs EURPLN kształtował się w łagodnym trendzie spadkowym, czemu sprzyjało zmniejszenie globalnej awersji do ryzyka odzwierciedlane spadkiem indeksu VIX. We wtorek mieliśmy do czynienia z podwyższoną zmiennością kursu złotego ze względu na posiedzenie RPP. W środę umocnieniu złotego sprzyjał jastrzębi wydźwięk komunikatu po posiedzeniu RPP i konferencji prasowej prezesa NBP A. Glapińskiego. W piątek doszło do nieznacznej korekty i wzrostu kursu EURPLN, czemu sprzyjał wzrost światowej awersji do ryzyka związany z publikacją wyższych od oczekiwań danych o inflacji w USA. Zwiększyły one oczekiwania inwestorów na podwyżki stóp procentowych w USA (kontrakty FRA wyceniają obecnie podwyżki stóp o łącznej skali ok. 50pb w marcu br.) i doprowadziły do przejściowego umocnienia dolara względem euro.

W tym tygodniu kluczowa dla złotego będzie zaplanowana na wtorek publikacja krajowych danych o inflacji. Nasza prognoza kształtuje się nieznacznie poniżej konsensusu rynkowego, stąd jej realizacja byłaby lekko negatywna dla kursu złotego. Uważamy, że do osłabienia kursu polskiej waluty może przyczynić się również piątkowa publikacja krajowych danych o produkcji przemysłowej. Z kolei podwyższonej zmienności kursu złotego może sprzyjać zaplanowana na środę publikacja Minutes ze styczniowego posiedzenia FOMC. Pozostałe dane z polskiej i światowej gospodarki nie będą miały naszym zdaniem istotnego wpływu na kurs złotego. Piątkowa aktualizacja polskiego ratingu przez agencję Fitch zostanie ogłoszona po zamknięciu europejskich rynków, tym samym jej wpływ na kurs złotego zmaterializuje się dopiero w przyszłym tygodniu.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain REVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!