Analizy i badania

Krajowe dane o inflacji i PKB negatywne dla złotego

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN spadł do 4,4183 (umocnienie złotego o 0,4%).</p>

>

W poniedziałek i we wtorek mieliśmy do czynienia z umocnieniem złotego wraz z obniżeniem światowej awersji do ryzyka odzwierciedlanej spadkiem indeksu VIX. W naszej ocenie wynikało to z korekty na globalnych rynkach po utrzymuj?cym się od zwycięstwa D. Trumpa w wyborach prezydenckich w USA spadku cen ryzykownych aktywów. Krajowe, słabsze od oczekiwań poniedziałkowe dane nt. produkcji przemysłowej i sprzedaży detalicznej miały ograniczony wpływ na kursu złotego. W środę doszło do odwrócenia trendu, wzrostu światowej awersji do ryzyka i osłabienia złotego. Deprecjacji złotego sprzyjały również lepsze od oczekiwań dane z USA (zamówienia na dobra trwałe oraz finalny indeks Uniwersytetu Michigan). W czwartek i w pi?tek mieliśmy do czynienia z łagodnym umocnieniem złotego, co mogło być zwi?zane z mniejsz? aktywności? inwestorów ze względu na Święto Dziękczynienia w USA.

W tym tygodniu istotne dla kursu złotego będ? środowe dane o wstępnej inflacji i finalnym PKB w Polsce. Uważamy, że będ? one oddziaływały w kierunku osłabienia złotego. Czwartkowy indeks PMI dla polskiego przetwórstwa nie spotka się w naszej ocenie ze znacz?c? reakcj? rynku. Neutralne dla złotego będ? również dane z USA (drugi szacunek PKB, zatrudnienie poza rolnictwem, indeksy Conference Board, ISM dla przetwórstwa) oraz wyniki badań koniunktury w Chinach (PMI w przetwórstwie wg. Caixin i CFLP). Pi?tkowa aktualizacja polskiego ratingu przez agencję S&P zostanie ogłoszona zapewne po zamknięciu europejskich rynków, tym samym jej najprawdopodobniej negatywny wpływ na kurs złotego zmaterializuje się dopiero w kolejnym tygodniu.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!