Krajowe dane o bilansie płatniczym negatywne dla złotego

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN wzrósł do 4,2358 (osłabienie złotego o 0,1%).</p>

>

W poniedziałek złoty tracił na wartości, czemu sprzyjała publikacja wyższego od oczekiwań indeksu ISM dla amerykańskiego przetwórstwa. We wtorek i w środę złoty charakteryzował się podwyższon? zmienności? w oczekiwaniu na Minutes z czerwcowego posiedzenia FOMC. Posiedzenie RPP oraz konferencja prasowa, na której przedstawiono najnowsze projekcje makroekonomiczne NBP, nie miały istotnego wpływu na kurs polskiej waluty. Opublikowane w środę wieczorem Minutes miało ograniczony wpływ na rynek. W czwartek złoty od rana tracił na wartości, ale publikacja słabszego od oczekiwań raportu ADP w USA doprowadziła do odwrócenia trendu. W pi?tek kurs złotego był relatywnie stabilny i oscylował wokół poziomu 4,23 za euro, a wyższe od oczekiwań dane o zatrudnieniu poza rolnictwem w USA nie miały na niego istotnego wpływu. Decyzja agencji Fitch o utrzymaniu dotychczasowego ratingu Polski oraz jego stabilnej perspektywy została ogłoszona po zamknięciu europejskich rynków. Tym samym nie miała ona wpływu na kurs złotego.

Uważamy, że ogłoszona w ubiegły pi?tek decyzja agencji Fitch o utrzymaniu dotychczasowego ratingu Polski oraz jego stabilnej perspektywy jest neutralna dla kursu polskiej waluty. W tym tygodniu kluczowe dla złotego będ? zaplanowane na środę i czwartek wyst?pienia prezes FED J. Yellen przed Kongresem. Uważamy, że jej wypowiedzi mog? oddziaływać w kierunku podwyższonej zmienności kursu polskiej waluty. Naszym zdaniem publikacje licznych danych z USA (sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa wstępny indeks Uniwersytetu Michigan) pozostan? w cieniu wyst?pień J. Yellen, a ich sumaryczny wpływ na kurs złotego będzie ograniczony. Istotna dla polskiej waluty będzie natomiast publikacja krajowych danych o bilansie płatniczym, która w naszej ocenie może doprowadzić do jej deprecjacji. Dane o inflacji w Polsce, a także dane o bilansie handlowym w Chinach będ? naszym zdaniem neutralne dla złotego.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Regulatorzy finansowi w obliczu wyzwań

Celem organów regulacyjnych pozostaje wspieranie stabilności podmiotów świadczących usługi finansowe oraz opracowywanie mechanizmów naprawczych,...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!