Analizy i badania

Krajowe dane o bilansie płatniczym negatywne dla złotego

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN wzrósł do 4,2358 (osłabienie złotego o 0,1%).</p>

>

W poniedziałek złoty tracił na wartości, czemu sprzyjała publikacja wyższego od oczekiwań indeksu ISM dla amerykańskiego przetwórstwa. We wtorek i w środę złoty charakteryzował się podwyższon? zmienności? w oczekiwaniu na Minutes z czerwcowego posiedzenia FOMC. Posiedzenie RPP oraz konferencja prasowa, na której przedstawiono najnowsze projekcje makroekonomiczne NBP, nie miały istotnego wpływu na kurs polskiej waluty. Opublikowane w środę wieczorem Minutes miało ograniczony wpływ na rynek. W czwartek złoty od rana tracił na wartości, ale publikacja słabszego od oczekiwań raportu ADP w USA doprowadziła do odwrócenia trendu. W pi?tek kurs złotego był relatywnie stabilny i oscylował wokół poziomu 4,23 za euro, a wyższe od oczekiwań dane o zatrudnieniu poza rolnictwem w USA nie miały na niego istotnego wpływu. Decyzja agencji Fitch o utrzymaniu dotychczasowego ratingu Polski oraz jego stabilnej perspektywy została ogłoszona po zamknięciu europejskich rynków. Tym samym nie miała ona wpływu na kurs złotego.

Uważamy, że ogłoszona w ubiegły pi?tek decyzja agencji Fitch o utrzymaniu dotychczasowego ratingu Polski oraz jego stabilnej perspektywy jest neutralna dla kursu polskiej waluty. W tym tygodniu kluczowe dla złotego będ? zaplanowane na środę i czwartek wyst?pienia prezes FED J. Yellen przed Kongresem. Uważamy, że jej wypowiedzi mog? oddziaływać w kierunku podwyższonej zmienności kursu polskiej waluty. Naszym zdaniem publikacje licznych danych z USA (sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa wstępny indeks Uniwersytetu Michigan) pozostan? w cieniu wyst?pień J. Yellen, a ich sumaryczny wpływ na kurs złotego będzie ograniczony. Istotna dla polskiej waluty będzie natomiast publikacja krajowych danych o bilansie płatniczym, która w naszej ocenie może doprowadzić do jej deprecjacji. Dane o inflacji w Polsce, a także dane o bilansie handlowym w Chinach będ? naszym zdaniem neutralne dla złotego.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!