Krajowe dane mogą umocnić złotego

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN spadł do 4,3665 (umocnienie złotego o 0,5%).</p>

>

Od poniedziałku do środy mieliśmy do czynienia z umocnieniem złotego oraz innych walut rynków wschodz?cych. Głównym czynnikiem oddziałuj?cym w kierunku ich aprecjacji było zmniejszenie oczekiwanej skali zacieśniania polityki monetarnej w USA w br. Wynikało ono z publikacji wyraźnie słabych majowych danych nt. zatrudnienia poza rolnictwem w USA w pi?tek dwa tygodnie temu (por. MAKROmapa z 2016.06.06), a także relatywnie gołębiego wydźwięku poniedziałkowego wyst?pienia szefowej FED J. Yellen (patrz powyżej). W czwartek miała miejsce korekta i doszło do nieznacznego osłabienia złotego, gdyż jego wysoki kurs zachęcał inwestorów do realizowania zysków. W pi?tek deprecjacja złotego była kontynuowana, co zwi?zane było ze znacz?cym wzrostem awersji do ryzyka odzwierciedlanej zwiększeniem indeksu VIX. W naszej ocenie wynikał on z niepewności inwestorów co do wyniku referendum w sprawie Brexit oraz perspektyw polityki monetarnej w USA.

W tym tygodniu najważniejszym wydarzeniem dla złotego będzie środowe posiedzenie FOMC. Oczekujemy, że treść komunikatu po posiedzeniu, czerwcowe projekcje makroekonomiczne oraz wypowiedzi prezes FED J. Yellen będ? bardziej jastrzębie od oczekiwań rynku, co będzie oddziaływać w kierunku osłabienia złotego. Liczne dane z USA (sprzedaż detaliczna, produkcja przemysłowa, nowe pozwolenia na budowę, liczba rozpoczętych budów, a także indeksy NY Empire State oraz Philadelphia FED) pozostan? w naszej ocenie w cieniu środowego posiedzenia FOMC. W efekcie ich sumaryczny wpływ na kurs złotego będzie ograniczony. Do umocnienia złotego może przyczynić się pi?tkowa publikacja danych o sprzedaży detalicznej i produkcji przemysłowej w Polsce. Pozostałe krajowe dane (inflacja CPI, bilans płatniczy, wynagrodzenie i zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw) będ? w naszej ocenie neutrale dla kursu polskiej waluty.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!