Analizy i badania

Krajowe dane mogą osłabić złotego

<p>W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN spadł do 4,3948 (umocnienie złotego o 0,3%).</p>

>

W pierwszej części tygodnia złoty osłabiał się wraz z innymi walutami rynków wschodz?cych, co zwi?zane było ze wzrostem światowej awersji do ryzyka odzwierciedlanej indeksem VIX. W środę miało miejsce odwrócenie trendu w oczekiwaniu na sprawozdanie J. Yellen przed Kongresem. Mimo lekko gołębiego wydźwięku wyst?pienia szefowej FED w czwartek doszło do ponownego wzrostu awersji do ryzyka i przejściowego osłabienia złotego. W pi?tek złoty zyskiwał na wartości, czemu sprzyjały wyższy od oczekiwań odczyt polskiego PKB w IV kw. oraz pogorszenie nastrojów konsumenckich w USA.

Dzisiejsza wyraźnie słabsza od oczekiwań rynkowych publikacja danych o chińskim bilansie handlowym może oddziaływać w kierunku osłabienia złotego. Negatywny wpływ danych będzie jednak łagodzony w naszej ocenie przez ostatni? wypowiedź prezesa Ludowego Banku Chin, który zaznaczył, że nie widzi podstaw do dalszego osłabienia kursu juana (patrz powyżej). W dalszej części tygodnia najważniejsze dla kursu złotego będ? środowe dane nt. krajowej sprzedaży detalicznej oraz produkcji przemysłowej. W przypadku realizacji naszej prognozy sumaryczny wpływ danych może być lekko negatywny dla złotego. Liczne dane z USA (liczba rozpoczętych budów, nowe pozwolenia na budowę, produkcja przemysłowa, indeksy NY Empire State oraz Philadelphia FED), a także Minutes ze styczniowego posiedzenia FOMC będ? miały najprawdopodobniej ograniczony wpływ na kurs polskiej waluty.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!