Analizy i badania

Krajowe dane i decyzja RPP neutralne dla długu, decyzja Moody’s negatywna dla rentowności

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu rentowności polskich benchmarkowych obligacji 2-letnich obniżyły się do poziomu 1,987 (spadek o 3pb), obligacji 5-letnich do poziomu 2,791 (spadek o 13pb), a obligacji 10-letnich do poziomu 3,326 (spadek o 15pb).</p>

>

W poniedziałek rano obserwowany był wzrost cen polskiego długu w reakcji na zwycięstwo E. Macrona w wyborach prezydenckich we Francji. We wtorek rentowności polskich obligacji były stabilne. W dalszej części tygodnia obserwowany był wzrost cen polskich obligacji widoczny szczególnie na środkowym odcinku i długim końcu krzywej dochodowości. Wzrost cen w znacznym stopniu miał naszym zdaniem charakter spekulacyjny i był zwi?zany z czynnikami krajowymi. Wsparcie dla takiej oceny stanowi spadek spreadu pomiędzy polskimi a niemieckimi i amerykańskimi obligacjami. W naszej ocenie spekulacja nie była zwi?zana z oczekiwaniami na decyzję Moody’s. Wydarzenie to nie było traktowane przez większość  inwestorów jako istotne, ponieważ dominował pogl?d o zachowaniu status quo w retoryce Agencji. Uważamy, że część inwestorów zajmowała krótkie pozycje, graj?c pod duż? podaż obligacji na zaplanowanej na czwartek aukcji długu (dane o podaży zostan? opublikowane we wtorek do godziny 15.00). Zachęciło to niektórych uczestników rynku do zakupu polskich obligacji i spekulacji pod uruchomienie stoplossów inwestorów zajmuj?cych krótkie pozycje. Spekulacja okazała się skuteczna, doszło do uruchomienia części stoplossów, co dodatkowo spotęgowało spadek rentowości polskich obligacji. Opublikowane w pi?tek finalne dane nt. inflacji w Polsce miały ograniczony wpływ na rentowności polskich obligacji. Decyzja agencji Moody’s o utrzymaniu dotychczasowego ratingu Polski i zmianie jego perspektywy z negatywnej na stabiln? została ogłoszona po zamknięciu polskiego rynku, w efekcie nie miała ona wpływu na ceny długu.

W poniedziałek na otwarciu oczekujemy wzrostu cen polskiego długu w reakcji na decyzję Moody’s o utrzymaniu dotychczasowego ratingu Polski i zmianie jego perspektywy z negatywnej na stabiln?. W tym tygodniu neutralne dla polskiego rynku długu będ? naszym zdaniem krajowe dane (sprzedaż detaliczna i produkcja przemysłowa, wstępny szacunek PKB, bilans płatniczy, zatrudnienie i przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw), a także posiedzenie RPP. Uważamy, że zagregowany wpływ danych z USA (produkcja przemysłowa, pozwolenia na budowę, rozpoczęte budowy domów, indeksy NY FED i Philadelphia FED) na rentowności polskich obligacji będzie ograniczony.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Posiedzenie FOMC w centrum uwagi rynku

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zmniejszyły się do 0,61 (spadek o 11pb), 5-letnie do 1,19 (spadek o 17pb), a 10-letnie do 1,56 (spadek o...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!