Aktualności firm stowarzyszonych

KPMG wzmacnia usługi doradcze w zakresie CFO Advisory

Do KPMG w Polsce jako Partner Associate dołączyła Dagmara Wojnar. Jako Szef Zespołu CFO Advisory jest odpowiedzialna za kontynuację rozwoju usług doradczych KPMG skierowanych do dyrektorów finansowych oraz doradztwo klientom m.in. w transformacji funkcji finansowej, optymalizacji procesów, zintegrowanym zarządzaniu finansowym i poprawie rentowności. 

KPMG świadczy usługi kompleksowego doradztwa dla CFO, w tym m.in. w obszarach transformacji funkcji finansów i optymalizacji procesów finansowych, zintegrowanego zarządzania finansowego, budowania modeli kosztowych i dochodowości, a także wsparcia w dostarczaniu rozwiązań technologicznych wypracowanych przez KPMG.

Dagmara Wojnar w latach 2000-2010 pracowała w KPMG w Polsce specjalizując się w usługach doradczych dla dużych banków i instytucji finansowych dotyczących m.in. przeglądów portfela kredytowego i ich wyceny, transakcji M&A i due diligence oraz integracji obszarów finansów. Następnie w jednym z największych zagranicznych banków w Polsce zarządzała Obszarem Informacji Zarządczej (Controlling & Management Information System) i była odpowiedzialna za dostarczanie kompleksowej informacji zarządczej. Prowadziła i współprowadziła projekty strategiczne dotyczące m.in. optymalizacji wyniku, zarządzania rentownością, transformacji i automatyzacji funkcji finansowej. Dagmara posiada kwalifikacje biegłego rewidenta i jest członkiem stowarzyszenia biegłych księgowych ACCA. 

Rola funkcji finansów zmienia się od lat, a pandemia tylko te procesy przyspieszyła. Automatyzacja, optymalizacja, predykcja finansowa, zintegrowana informacja zarządcza oraz wsparcie biznesu i CEO w wyznaczaniu strategicznych kierunków rozwoju organizacji zajmują coraz więcej miejsca w agendzie dyrektorów finansowych. W kontekście tego trendu cieszę się, że będę mogła rozwijać wiodącą na rynku ofertę usług skierowaną do dyrektorów finansowych i ich partnerów biznesowych współpracując z ekspertami z innych działów KPMG – mówi Dagmara Wojnar, Partner Associate w Dziale Usług Doradczych dla Sektora Finansowego, Szef Zespołu CFO Advisory w KPMG w Polsce.

KPMG w Polsce od wielu lat specjalizuje się w usługach doradczych dla sektora finansowego i niefinansowego. Nasza kompleksowa oferta obejmuje badanie sprawozdań finansowych i wykonywanie innych usług poświadczających, usługi aktuarialne, doradztwo księgowe, doradztwo w zakresie zarządzania ryzykiem, a także strategiczne doradztwo w zakresie zarządzania, w tym w obszarze systemów IT i custom made rozwiązań technologicznych. Z przyjemnością witam w naszej firmie Dagmarę, której wiedza i doświadczenie biznesowe stanowi znakomite uzupełnienie oraz wzmocnienie kompetencji KPMG w zakresie szeroko rozumianego CFO Advisory – mówi Stacy Ligas, Senior Partner, CEO KPMG w Polsce.

***

O KPMG:

KPMG jest globalną organizacją niezależnych firm świadczących usługi profesjonalne z zakresu audytu, doradztwa podatkowego i doradztwa gospodarczego. KPMG działa w 145 krajach i zatrudnia ponad 236 000 pracowników w firmach członkowskich na całym świecie. Każda z firm KPMG jest odrębnym podmiotem prawa. KPMG International Limited jest prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. KPMG International Limited i podmioty z nią powiązane nie świadczą usług na rzecz klientów. W Polsce KPMG działa od 1990 roku. Obecnie zatrudnia blisko 2000 osób w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. Więcej na stronie kpmg.pl.

Kontakt dla mediów:

Krzysztof Krzyżanowski, e-mail: kkrzyzanowski@kpmg.pl, tel.: +48 22 528 11 14 lub 508 047 582

Jakub Malczewski, e-mail: jmalczewski@kpmg.pl, tel.: +48 22 528 15 72 lub 605 511 308

Patrycja Kowalczyk, e-mail: patrycjakowalczyk@kpmg.pl, tel.: +48 22 528 11 87 lub 664 718 676

Nie przegap żadnej aktualizacji od @KPMGPoland.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!