Aktualności firm stowarzyszonych

KPMG drugi rok z rzędu wśród pracodawców najbardziej zaawansowanych w zarządzaniu różnorodnością i inkluzji w Polsce

Firma doradcza KPMG w Polsce po raz kolejny znalazła się w zestawieniu najbardziej dojrzałych pracodawców w zakresie zarządzania różnorodnością i budowania włączającej kultury organizacyjnej. Lista powstała na podstawie 2. edycji badania Diversity IN Check, zorganizowanego przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, które koordynuje Kartę Różnorodności w Polsce.

Celem badania Diversity IN Check jest diagnoza stopnia zaawansowania organizacji w zarządzaniu różnorodnością i tworzeniu włączającego środowiska pracy. Kwestionariusz wykorzystany w badaniu jest oparty na uznanych międzynarodowych standardach i wytycznych, m.in.: Sustainable Development Goals, ISO 26000 i ISO 30415, GRI Standards, wytycznych OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych. Pytania zadane pracodawcom, zostały podzielone na pięć obszarów tematycznych: podstawy zarządzania, programy i działania, budowanie zaangażowania, wskaźniki rezultatów, a także dodatkowe pytania związane z COVID-19. Punktowane były pierwsze trzy obszary.

Obecnie, jak nigdy wcześniej, organizacje muszą pamiętać, że wspólnym obowiązkiem jest dążenia do bardziej równego i sprawiedliwego świata. KPMG w Polsce od lat traktuje różnorodność i inkluzywność, jako istotne elementy kultury organizacyjnej, a szacunek do innych i możliwość bycia sobą leżą u podstaw naszych wartości. Tworzenie włączającej kultury pracy opartej za zaufaniu, empatii i ciągłym uczeniu jest podstawą naszego działania w filarze Ludzie w ogłoszonym „KPMG: Our Impact Plan 2022”, w którym zaprezentowaliśmy nasze zobowiązania w obszarze ESG. KPMG ceni pracowników za to, kim są, za ich wiedzę, umiejętności I doświadczenie. Doceniamy różnorodność pracowników, a umiejętne zarządzanie nią wpływa na rozwój naszej firmy i jej innowacyjność – mówi Stacy Ligas, Senior Partner, CEO KPMG w Polsce.

KPMG w Polsce od 2013 roku jest sygnatariuszem Karty Różnorodności – międzynarodowej inicjatywy pod patronatem Komisji Europejskiej. Karta Różnorodności stanowi zobowiązanie organizacji do przestrzegania zakazu dyskryminacji w miejscu pracy i działania na rzecz tworzenia i promocji różnorodności oraz wyraża gotowość firmy do zaangażowania pracowników oraz partnerów biznesowych i społecznych w te działania. Organizacje decydujące się na implementację tego narzędzia działają na rzecz spójności i równości społecznej.

Diversity, Equity and Inclusion, stanowią nie tyle o różnicach, ile o naturalnej przewadze zespołów, które współdziałają i budują w oparciu o swoją wyjątkowość. Innowacyjność, kreatywność, kompleksowa ocena problemu, większe zaangażowanie i wyższa kultura to cechy organizacji, które tworzą inkluzywne środowisko, mające u swych podstaw szacunek do różnorodności.

W dobie zrównoważonego rozwoju, część Social z ESG jest miarą dla elementów, które będą wyróżniały firmy wrażliwe na dobrostan i potrzeby swoich pracowników. W KPMG ważni są ludzie, wspólnie tworzymy naszą kulturę pracy oraz rozwiązania biznesowe dla naszych klientów. Dla nas ludzie są naszą największą wartością – mówi Agnieszka Dziewulska, Chief People & Culture Officer w KPMG w Polsce. 

****

O KPMG:

KPMG jest globalną organizacją niezależnych firm świadczących usługi profesjonalne z zakresu audytu, doradztwa podatkowego i doradztwa gospodarczego. KPMG działa w 145 krajach i zatrudnia ponad 236 000 pracowników w firmach członkowskich na całym świecie. Każda z firm KPMG jest odrębnym podmiotem prawa. KPMG International Limited jest prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. KPMG International Limited i podmioty z nią powiązane nie świadczą usług na rzecz klientów. W Polsce KPMG działa od 1990 roku. Obecnie zatrudnia blisko 2000 osób w Warszawie, Krakowie, Poznaniu, Wrocławiu, Gdańsku, Katowicach i Łodzi. Więcej na stronie kpmg.pl.

****

Kontakt dla mediów:

Krzysztof Krzyżanowski, e-mail: kkrzyzanowski@kpmg.pl, tel.: +48 22 528 11 14 lub 508 047 582

Jakub Malczewski, e-mail: jmalczewski@kpmg.pl, tel.: +48 22 528 15 72 lub 605 511 308

Patrycja Kowalczyk, e-mail: patrycjakowalczyk@kpmg.pl, tel.: +48 22 528 11 87 lub 664 718 676

****
Nie przegap żadnej aktualizacji od 
@KPMGPoland

 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!