Analizy i badania

Korekta na polskim rynku długu

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zmniejszyły się do poziomu 1,970 (spadek o 3 pb), 5-letnie do poziomu 2,412 (spadek o 10pb), a 10-letnie do poziomu 2,884 (spadek o 11pb).</p>

>

W pierwszej części ubiegłego tygodnia na całej długości krzywej obserwowany był spadek stawek IRS. Ceny polskich obligacji osi?gnęły bowiem atrakcyjne poziomy, co sprzyjało korekcie. Od środy w kierunku dalszego obniżenia stawek IRS oddziaływał spadek rentowności na niemieckim rynku długu. W pi?tek spadek stawek IRS został dodatkowo pogłębiony przez słabsze od oczekiwań dane nt. inflacji w USA.

W tym tygodniu w centrum uwagi polskiego rynku długu będ? krajowe dane o produkcji przemysłowej oraz sprzedaży detalicznej. Uważamy, że mog? one przyczynić się do wzrostu stawek IRS na krótkim końcu krzywej. Pozostałe krajowe dane (bilans płatniczy oraz zatrudnienie i przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw) nie będ? miały istotnego wpływ na stawki IRS. Neutralne dla polskiego rynku długu będ? również naszym zdaniem liczne dane z USA (produkcja przemysłowa, liczba rozpoczętych budów, nowe pozwolenia na budowę, sprzedaż domów na rynku wtórnym oraz indeksy NY Empire State i Philadelphia FED). Istotna dla stawek IRS będzie zaplanowana na pi?tek aktualizacja ratingu Polski przez agencję S&P. Zostanie ona jednak ogłoszona po zamknięciu europejskich rynków, a tym samym jej ewentualny wpływ na stawki IRS zmaterializuje się dopiero w kolejnym tygodniu.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!