Analizy i badania

Kontynuacja spadku cen produktów mlecznych na giełdzie GDT

<p style="text-align: justify;">Wczoraj odbyła się aukcja produktów mlecznych na platformie aukcyjnej Global Dairy Trade (GDT) w Nowej Zelandii. Indeks cen GDT zmniejszył się na niej do 916 pkt. wobec 928 pkt. na poprzedniej aukcji przeprowadzonej 4 września br. (spadek o 1,3%), co było nieznacznie powyżej oczekiwań rynku przybliżanych kontraktami terminowymi na pełne mleko w proszku, odtłuszczone mleko w proszku oraz bezwodny tłuszcz mleczny na giełdzie w Nowej Zelandii. Indeks cen GDT pozostaje tym samym na najniższym poziomie od października 2016 r.</p>

>

W kierunku zmniejszenia indeksu oddziaływały niższe ceny 6 z 9 jego składowych: sera Cheddar (-3,5%), pełnego mleka   w proszku (-1,8%), odtłuszczonego mleka w proszku (-1,1%), bezwodnego tłuszczu mlecznego (-0,6%), laktozy (-0,3%) oraz masła (-0,1%). Przeciwny efekt miały wyższe ceny kazeiny podpuszczkowej (+1,7%). Maślanka w proszku oraz serwatka nie były przedmiotem aukcji. Zwiększyła się ilość sprzedanych towarów, która wyniosła 39  143 ton wobec 38  811   ton (+0,9%). Kolejna aukcja GDT odbędzie się 2 października.

Warto zauważyć, że od maja indeks zmniejszył się już o 14,0%. Zrealizował się tym samym nasz scenariusz, zgodnie z którym po przejściowym wzroście cen na pocz?tku br. zwi?zanym z niższ? produkcj? mleka w Nowej Zelandii z uwagi na suszę, ceny produktów mlecznych, w tym masła powróc? do trendu spadkowego. Jednocześnie oczekujemy, że światowy rynek mleka pozostanie w spadkowej fazie cyklu do IV kw. 2019 r. (por. AGROmapa z 12.09.2018).

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!