Analizy i badania

Kontynuacja spadku aktywności w polskim przetwórstwie

Indeks PMI dla polskiego przetwórstwa zwiększył się w styczniu do 48,2 pkt. wobec 47,6 pkt. w grudniu, kształtując się powyżej konsensusu rynkowego (47,8 pkt.) oraz naszej prognozy (48,0 pkt.).<strong> </strong>Tym samym już trzeci miesiąc z rzędu indeks pozostaje poniżej granicy 50 pkt. oddzielającej wzrost od spadku aktywności. Wzrost indeksu PMI wynikał z wyższych wkładów 3 z 5 jego składowych (dla nowych zamówień, zatrudnienia oraz zapasów). Przeciwny efekt miały niższe wkłady składowych dla bieżącej produkcji i czasu dostaw.

 

Skala osłabienia popytu zaskoczyła przetwórców

W styczniu odnotowano nieznaczny wzrost składowej dla nowych zamówień ogółem przy jednoczesnej kontynuacji spadku składowej dla nowych zamówień eksportowych. Wskazuje to, że w styczniu doszło do dalszego osłabienia popytu zewnętrznego, podczas gdy spadek zamówień krajowych spowolnił. Należy jednak zwrócić uwagę, że składowa dla nowych zamówień ogółem pozostaje wyraźnie poniżej granicy 50 pkt. Dalsze obniżenie składowej dla zamówień eksportowych było wcześniej sygnalizowane przez wyniki badań koniunktury dla strefy euro (por. MAKROmapa z 28.01.2019). W danych na szczególn? uwagę zasługuje natomiast silny wzrost składowej dla zapasów wyrobów gotowych, która ukształtowała się na najwyższym poziomie od lutego 1999 r. Sygnalizuje to, że skala osłabienia popytu zaskoczyła przetwórców.

Produkcja spada najszybciej od czerwca 2009 r.

W warunkach spadku nowych zamówień, firmy w poprzednich miesi?cach nadrabiały swoje zaległości produkcyjne. W efekcie, składowa dla bież?cej produkcji pozostawała powyżej granicy 50 pkt., podczas gdy zaległości produkcyjne silnie obniżały się. Niemniej od trzech miesięcy bież?ca produkcja w przetwórstwie obniża się, a w styczniu tempo jej spadku było najszybsze od czerwca 2009 r. Wskazuje to, że bufor w postaci zaległych zamówień wyczerpał się, a w kolejnych miesi?cach istnieje wysokie prawdopodobieństwo utrzymania się spadku bież?cej produkcji (por. MAKROmapa z 02.01.2019).

Wzrost PKB spowolni w I kw.

Styczniowe dane o koniunkturze w polskim przetwórstwie oraz wśród głównych partnerów handlowych Polski (por. MAKROmapa z 28.01.2019) wskazuj? na wysokie prawdopodobieństwo głębszego niż oczekiwaliśmy spowolnienia wzrostu gospodarczego w 2019 r. Stanowi to ryzyko w dół dla naszej prognozy wzrostu PKB w I kw. (3,7% r/r wobec 4,9% w IV kw.).

Dzisiejsze wyniki badań koniunktury w polskim przetwórstwie s? neutralne dla złotego i rentowności polskich obligacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

ZOSTAŃ ZADOWOLONYM KLIENTEM

Jedna z najbardziej profesjonalnych firm, jakie znam w Europie. Od wielu lat korzystam z usług i nigdy się nie zawiodłem. Godni POLECENIA” – napisał...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!