Aktualności firm stowarzyszonych

Kontynuacja rozwoju Taylor Wessing w Polsce

Do warszawskiego zespołu międzynarodowej kancelarii Taylor Wessing dołączyli na stanowisku Counsel Antoni Goraj oraz Paweł Skura jako Senior Associate. Współpracę z kancelarią w charakterze Of Counsel nawiązała również Katarzyna Sawicka.

Najnowsze powiększenie zespołu stanowi kontynuację ogłoszonego w grudniu 2021 r. planu wzmocnienia praktyki bankowości i finansów oraz rozwoju kancelarii Taylor Wessing w Polsce.

Cieszę się, że kolejni członkowie dołączają do zespołu bankowości i finansów Taylor Wessing. Ostatnie miesiące były dla nas okresem intensywnej pracy związanej z poznaniem nowej organizacji i wykorzystaniem efektu synergii pomiędzy naszymi kompetencjami w zakresie bankowości i finansów, a doświadczeniem Taylor Wessing w obsłudze najbardziej innowacyjnych podmiotów. Dostrzegam niezwykle pozytywną odpowiedź klientów na nasze dołączenie do Taylor Wessing. Jestem im wdzięczny za zaufanie, którym nas obdarzają w tym emocjonującym okresie. Nie mam wątpliwości, że dołączenie Antoniego i Pawła, a także współpraca z Katarzyną przyczynią się do wzmocnienia oferty kancelarii oraz przyniosą wiele wymiernych korzyści naszym klientom” powiedział Zbigniew Korba, który od stycznia 2022 r. stoi na czele warszawskiego zespołu bankowości i finansów Taylor Wessing.  

Zbigniew wraz z zespołem podjęli się aktywnie wspierać nasze ambitne plany rozwoju na polskim rynku. Dołączenie kolejnych członków zespołu stanowi realizację założeń dotyczących naszego rozwoju oraz istotnie wzmacnia ekspertyzę kancelarii w obszarze bankowości i finansów. Pozwala również tworzyć efekty synergii z innymi praktykami, które sukcesywnie rozwijamy, czego przykładem może być ostatnie wzmocnienie praktyk life sciences oraz rozwiązywania sporów” dodała dr Ewelina Stobiecka, partner zarządzająca Taylor Wessing w Polsce.

Antoni Goraj posiada kilkunastoletnie doświadczenie w prowadzeniu projektów z zakresu finansowania oraz refinansowania różnego rodzaju przedsięwzięć, w tym w szczególności dotyczących nieruchomości, acquisition finance, corporate finance i project finance. Doradza również w zakresie restrukturyzacji istniejącego zadłużenia. Pracuje zarówno dla instytucji finansowych, prywatnych inwestorów, jak również dla podmiotów uzyskujących finansowanie. W zespole kancelarii będzie odpowiedzialny za rozwijanie praktyki bankowości transakcyjnej.

Paweł Skura specjalizuje się w transakcjach finansowania oraz refinansowania spółek w drodze kredytu bankowego oraz za pomocą emisji instrumentów dłużnych. Ostatnio pracował przy wielu projektach finansowania nieruchomości (logistycznych, mieszkaniowych i biurowych). Uczestniczy także w restrukturyzowaniu finansowań i projektach z zakresu distressed asset finance. Wspólnie z Antonim będzie wspierał rozwój praktyki bankowości transakcyjnej kancelarii.

Katarzyna Sawicka koncentruje swoją praktykę na doradztwie na rzecz klientów z sektora bankowego i finansowego, głównie w zakresie kwestii regulacyjnych sektora finansowego, compliance, FinTech, blockchain i danych osobowych. Doradza w zakresie zmian modeli działalności, wdrażania nowych usług, digitalizacji działalności. Doradzała bankom i instytucjom finansowym przy wielu innowacyjnych projektach związanych z wprowadzaniem nowych produktów i rozwiązań, oraz w zakresie polskich i unijnych regulacji, w tym, PSD 2, cloud computing, AML, RODO i e-money, Solvency II, CDR IV/CRR.

***

O Taylor Wessing

Międzynarodowa kancelaria prawna Taylor Wessing specjalizuje się w obsłudze najbardziej innowacyjnych podmiotów na świecie. Nasi prawnicy doskonale rozumieją otoczenie, w którym działają nasi klienci. Ściśle współpracujemy z nimi w celu rozwiązywania złożonych problemów, umożliwiając rozwój pomysłów i aspiracji. Kreatywne myślenie jest w sercu naszej kultury organizacyjnej, dzięki czemu możemy tworzyć niezwykłe rezultaty.

1100+ prawników  300+ partnerów  29 biur 17 jurysdykcji


Kontakt:

Joanna Janicka

Telefon z wypełnieniem pełnymBD & Marketing Manager

+ 48 22 58 497 40

Koperta z wypełnieniem pełnymj.janicka@taylorwessing.com

www.taylorwessing.com                    

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!