Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Kontynuacja procesów restrukturyzacyjnych w przetwórstwie

Dynamika zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw nie zmieniła się w maju w porównaniu do kwietnia i wyniosła 0,4% r/r. Tym samym ukształtowała się ona zgodnie z konsensusem rynkowym i nieznacznie poniżej naszej prognozy (0,5%). W porównaniu z kwietniem zatrudnienie zmniejszyło się w maju o 6,6 tys. osób. Redukcja etatów była skoncentrowana w przetwórstwie przemysłowym (spadek o 3,8 tys. osób), potwierdzając kontynuację procesów restrukturyzacyjnych obserwowane w ostatnich miesiącach.

Stabilizacja dynamiki zatrudnienia oraz wolniejszy spadek realnych płac w sektorze przedsiębiorstw złożyły się na zwiększenie realnej dynamiki funduszu płac w przedsiębiorstwach (iloczynu zatrudnienia i przeciętnego wynagrodzenia skorygowanego o zmiany cen) do -0,3% r/r w maju wobec -1,8% w kwietniu i -2,5% w I kw. Dane o funduszu płac sygnalizują nieznaczne ryzyko w górę dla naszej prognozy dynamiki konsumpcji (-3,5% r/r w II kw. wobec -2,0% w I kw.). Bardziej precyzyjna ocena tendencji w zakresie kształtowania się spożycia prywatnego będzie możliwa po zapoznaniu się z majowymi danymi o sprzedaży detalicznej, które zostaną opublikowane jutro.

 


Credit Agricole Bank Polska S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Frederic LUSTIG Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: flustig(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!