Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Kontynuacja procesów restrukturyzacyjnych w przetwórstwie

W warunkach utrzymującej się obniżonej produkcji oraz mniejszego napływu nowych zamówień firmy kontynuowały w lutym procesy restrukturyzacyjne. Wskazują na to przyspieszenie spadku zatrudnienia, jak również wyższe tempo redukcji zarówno zapasów dóbr finalnych, jak i dóbr pośrednich. Mimo obserwowanych procesów restrukturyzacyjnych w lutym poprawiły się oceny firm dotyczące przyszłej produkcji - indeks PMI dla produkcji oczekiwanej w horyzoncie 12 miesięcy zwiększył się w lutym do najwyższego poziomu od czerwca 2021 r. i pozostaje wyraźnie powyżej granicy oddzielającej wzrost od spadku aktywności. 

 


Credit Agricole Bank Polska S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Frederic LUSTIG Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: flustig((@))credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!