Kontynuacja poprawy koniunktury w polskim przetwórstwie

<p style="text-align: justify;">Wskaźnik koniunktury w polskim przetwórstwie przemysłowym (PMI) zwiększył się w grudniu do 55,0 pkt. wobec 54,2 pkt. w listopadzie, a tym samym ukształtował się on powyżej oczekiwań rynku (54,7 pkt.) oraz naszej prognozy (54,0 pkt.). Jednocześnie jest to jego najwyższy poziom od lutego 2015 r.<strong> </strong>W kierunku wzrostu indeksu oddziaływały wyższe wkłady 3 z 5 jego składowych (dla bieżącej produkcji, zatrudnienia oraz nowych zamówień). Przeciwny efekt miały niższe wkłady składowych dla czasu dostaw oraz zapasów pozycji zakupionych. W całym IV kw. 2017 r. średnia wartość indeksu PMI dla polskiego przetwórstwa wyniosła 54,2 pkt. wobec 52,8 pkt. w III kw. Stanowi to ryzyko w górę dla naszej prognozy wzrostu gospodarczego w IV kw. 2017 r. (4,8% r/r wobec 4,9% w III kw.).</p>

>

W strukturze danych na szczególn? uwagę zasługuje wzrost składowej dla bież?cej produkcji (56,9 pkt. w grudniu wobec 55,3 pkt. w listopadzie). Rosn?ce wykorzystanie mocy wytwórczych wspierało wzrost składowej dla zatrudnienia, która zwiększyła się w grudniu do 52,0 pkt. wobec 50,4 pkt. w listopadzie. W naszej ocenie wzrost zatrudnienia w kolejnych miesi?cach w coraz większym stopniu ograniczany będzie przez rosn?ce trudności firm w znalezieniu wykwalifikowanych pracowników. Będzie to czynnik oddziałuj?cy w kierunku wzrostu inwestycji umożliwiaj?cych zmianę techniki produkcji na mniej pracochłonn?, a tym samym zwiększenie wydajności pracy. Wsparcie dla takiej oceny stanowi treść komunikatu prasowego opublikowanego wraz z danymi, zgodnie z którym firmy uzasadniały dobre nastroje m.in. "inwestycjami w bardziej wydajny sprzęt”.

Wzrost odnotowała również składowa dla nowych zamówień (56,0 pkt. w grudniu wobec 55,4 pkt. w listopadzie), któremu towarzyszył nieznaczny spadek wskaźnika dla nowych zamówień eksportowych (53,8 pkt. wobec 53,9 pkt.). Sygnalizuje to, że źródłem wyższego tempa wzrostu zamówień w polskim przetwórstwie w grudniu był popyt wewnętrzny. Nieznaczny spadek wskaźnika dla nowych zamówień eksportowych stanowi pewne zaskoczenie w kontekście indeksu PMI dla niemieckiego przetwórstwa, który odnotował najwyższy poziom w historii. Można jednak oczekiwać, że poprawiaj?ca się koniunktura w niemieckim przetwórstwie w kolejnych miesi?cach będzie stanowić wsparcie dla popytu na wytwarzane w Polsce towary stanowi?ce wsad do produkcji dóbr finalnych.

Dzisiejsze dane s? lekko pozytywne dla złotego i rentowności polskich obligacji.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

ZIELONA ENERGIA ZASILI POLSKĄ NAUKĘ

Od 2021 roku 13 polskich uczelni będzie korzystać z energii elektrycznej pochodzącej wyłącznie z odnawialnych źródeł energii. Wszystko za sprawą...

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin

Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!