RSE

Konsultacje inicjatywy "Fundusz Różnorodności Społecznej M. St. Warszawy” w ramach Komitetu ESG CRS

W jaki sposób sektor prywatny może przyczynić się do budowania pozycji stolicy i wzmacniania jej statusu miasta sprzyjającego postawom równościowym i inkluzywnym? W dniu 28 lutego zorganizowaliśmy spotkanie z przedstawicielami Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy poświęcone nowej inicjatywnie o nazwie „Fundusz Różnorodności Społecznej M. St. Warszawy”.

Wydarzenie, które odbyło się w ramach Komitetu ESG CSR CCIFP przybliżyło przedsiębiorcom projekt, który ma być platformą współpracy międzysektorowej pomiędzy biznesem a samorządem. Inicjatywa będzie realizowana poprzez szeroki katalog projektów o różnorodnym charakterze, których wspólnym mianownikiem jest zaangażowanie w sprawy społeczne, budowanie relacji z lokalną społecznością i promowanie polityk włączających. Spotkanie poprowadziła dr Anna Grygiel-Tomaszewska, doktor nauk ekonomicznych w dziedzinie finansów i adiunkt w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie SGH. Podziękowania dla Biura Rozwoju Gospodarczego UM: Piotra Paradowskiego, Naczelnika Wydziału współpracy z inwestorami i Justyny Tymickiej-Kleparskiej za współpracę i otwarcie na głos biznesu.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!