Juridique & Fiscalité

Konsultacje dotyczące projektu dyrektywy wdrażającej tzw. Podatek minimalny

Artykuł dostępny wyłącznie dla członków

Obecnie na poziomie Komisji Europejskiej trwają konsultacje społeczne dotyczące projektu Dyrektywy wdrażającej tzw. podatek minimalny (inaczej Pillar 2 lub GLoBE).

 

Projekt Dyrektywy można znaleźć pod tym linkiem: Directive Pillar Two_v24-11-2021_ISC-2 (europa.eu, zaś więcej informacji o inicjatywie KE pod tym linkiem: Minimum level of taxation for large multinational groups (europa.eu)

Opinie można nadsyłać do 22 marca 2022 roku, sama Dyrektywa miałyby być implementowana do ustawodawstw Państw Członkowskich już 1 stycznia 2023 roku.

 

Temat ten jest kontynuacją rozmów w których jako CCIFP braliśmy udział latem 2020 roku. Wówczas na poziomie międzynarodowym podatek minimalny był przedmiotem prac OECD. Projekt merytorycznie prowadziła: Monika Lewandowska, z firmy CRIDO.

Kluczowe założenia funkcjonowania podatku minimalnego są następujące:

  • Minimalny podatek ma wynosić 15%
  • Objęte nim co do zasady mają być firmy wielonarodowe (MNE) lub duże firmy krajowe, których skonsolidowane przychody z co najmniej 2 z ostatnich 4 lat przekroczyły 750 mln EUR (przewidziane są jednak wyłączenia dla niektórych podmiotów np. inwestycyjnych, MNE rozpoczynających działalność międzynarodową czy wyłączenie de minimis);
  • Zgodnie z projektem, MNE może być zobowiązana do zapłaty podatku wyrównawczego (top-up tax) dla danej jurysdykcji, gdy łączne dochody spółek z grupy, w danej jurysdykcji, opodatkowane będą efektywną stawką podatkową (ETR) niższą niż 15% (tzw.  jurysdykcja o niskim opodatkowaniu);
  • Co do zasady podatek wyrównawczy płatny byłby w siedzibie kraju spółki o statusie ultimate parent entity, istnieje jednak możliwość wyboru iż podatek taki jest pobierany przez to Państwo Członkowskie, które na potrzeby Dyrektywy uznane jest za jurysdykcję o niskim opodatkowaniu (tzw. domestic top-up tax);
  • Jednym z elementów kalkulacji podstawy opodatkowania jest tzw. substance-based income exclusion. Dochód danej jurysdykcji będzie mógł zostać pomniejszony o % wartości aktywów materialnych oraz % kosztów wynagrodzeń (pomniejszenie następować będzie jednak już po wyliczeniu ETR dla jurysdykcji, jego wysokość będzie corocznie obniżana – od odpowiednio 8% i 10% w 2023 do 5% dla obu pozycji w 2033).
  • Przepisy Dyrektywy mogą mieć znaczenie w szczególności dla firm, które realizują inwestycje w ramach PSI / SSE lub korzystają z ulg podatkowych takich jak B+R. Projekt Dyrektywy nie zawiera bowiem (o co postulowaliśmy) ogólnego wyłączenia na potrzeby kalkulacji dochodów spółek, które prowadzą „rzeczywistą działalność gospodarczą”, pozwala jedynie dokonać ww. odliczenia (substance based income exclusion) na potrzeby wyliczenia podstawy opodatkowania.

 

Osoby zainteresowane, zachęcamy do...

Pełna treść artykułu dostępna jedynie dla przedstawicieli firm stowarzyszonych CCIFP.
Zaloguj się by kontynuować lekturę.

Zaloguj się How to become a member?
Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!