Podsumowanie wydarzeń

Konkurs ofert na audyt prawny i techniczny dla nowej siedziby CCIFP rozstrzygnięty

<p style="text-align: justify;">Francusko-Polska Izba Gospodarcza wchodzi w kolejny etap zakupu nieruchomości na ul. Żurawiej 6/12 z przeznaczeniem na siedzibę Izby. Zgodnie z postanowieniem Walnego Zgromadzenia, z początkiem stycznia firmy zostały zaproszone do nadsyłania ofert na przeprowadzenie audytów prawnego i technicznego. Po wnikliwej analizie zgłoszonych ofert CCIFP wybrała wykonawców obu kontroli.</p>

>

Due dilligence prawny dla nieruchomości na Żurawiej przeprowadzi Andrzej Lulka Kancelaria Radcy Prawnego, natomiast audyt techniczny zostanie zrealizowany przez firmę BEG Ingénierie Polska Sp. z o.o. Wykonawcy obu kontroli już teraz zaczynaj? gromadzić potrzebne materiały i dokumenty, by zakończyć pracę w ci?gu najbliższych tygodni. Wyniki audytów zostan? przedstawione Radzie CCIFP, która finalnie zatwierdzi zakup nieruchomości na ul. Żurawiej.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!