Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Koniec roku to czas na wypełnienie obowiązków cen transferowych za 2020 r.

Terminy na wypełnienie obowiązków w zakresie cen transferowych za 2020 r. wydłużono o 3 miesiące i przypadają na 31 grudnia 2021 r. Warto pamiętać co do końca roku należy przygotować i zaraportować, aby spełnić wymogi ustawowe. Niewypełnienie obowiązków, tj. niezłożenie oświadczenia czy informacji o cenach transferowych (TPR), złożenie po terminie lub poświadczenie informacji niezgodnych ze stanem faktycznym podlega odpowiedzialności karno-skarbowej i karze grzywny nawet do 27 mln zł!

Obowiązki TP to:

• LOKALNA DOKUMENTACJA CEN TRANSFEROWYCH (LOCAL FILE) + ANALIZY BENCHMARKINGOWE
Dokumentacja Local file powinna obejmować wszystkie obligatoryjne informacje. Niezmiennie, również za 2020 r., analiza benchmarkingowa stanowi obowiązkowy element dokumentacji cen transferowych. Analizy są, co do zasady, ważne przez 3 lata. Tym samym większość analiz przygotowywanych po raz pierwszy przez podatników na potrzeby spełnienia obowiązków dokumentacyjnych za rok 2017 lub 2018 traci swoją ważność. To dobra okazja, aby sprawdzić, czy analizy są wciąż aktualne.

• INFORMACJA O CENACH TRANSFEROWYCH (TP-R)
Wymagane jest złożenie formularza za pośrednictwem platformy ePUAP do Szefa KAS z zaraportowanymi informacjami z dokumentacji cen transferowych i z analiz porównawczych. Formularz ma nowy format za 2020 r.

• OŚWIADCZENIE O SPORZĄDZENIU DOKUMENTACJI I RYNKOWOŚCI CEN
Podatnicy zobowiązani są do złożenia oświadczenia, w którym zadeklarują nie tylko fakt posiadania dokumentacji cen transferowych, ale również potwierdzą, że ceny stosowane przez nich w transakcjach z podmiotami powiązanymi są rynkowe. Oświadczenie podpisują członkowie zarządu w formie elektronicznej. Warto sprawdzić czy spółka posiada skrzynkę ePUAP.

• RAPORTOWANIE COUNTRY-BY-COUNTRY
Przypominamy również o obowiązku raportowania CBCR (Country-by-Country Report), na wypełnienie którego termin upływa 31 grudnia 2021 r. Mając na uwadze szeroki wachlarz obowiązków w zakresie cen transferowych, w tym przede wszystkim konieczność posiadania analiz porównawczych oraz wypełnienia zaktualizowanego, bardziej szczegółowego formularza TP-R, z pewnością jest to już ostatni moment, aby rozpocząć prace nad cenami transferowymi.

***

W celu przygotowania nowej lub weryfikacji aktualności i poprawności analizy porównawczej, prosimy o kontakt z:

Magdaleną Marciniak 
Magdalena.Marciniak@mddp.pl
tel. +48 22 322 68 88

lub Państwa doradcą ze strony MDDP.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!