Aktualności firm stowarzyszonych

Koniec programu bezpieczeństwo i mobilność dla wszystkich

<p><strong><span style="color: #000000;">Największy na świecie program edukacyjny Renault osiągnął w Polsce rekord.</span></strong></p> <p><strong><span style="color: #000000;">W ciągu 14 lat trwania programu „Bezpieczeństwo i mobilność dla wszystkich” nauczaniem został objęty 1 milion uczniów</span></strong><strong><span style="color: #000000;"> z ponad 5000 szkół podstawowych w całym kraju. Aktualnie dobiega końca jego ostatnia, polska edycja.</span></strong></p>

>

„Bezpieczeństwo i mobilność dla wszystkich” to jedna z największych inicjatyw na rzecz ochrony dzieci w ruchu drogowym. Program jest realizowany przez Renault od 2000 roku
w 35 krajach. Do tej pory wzięło w nim udział ponad 14 milionów dzieci na całym świecie. Inicjatywa przedstawia kompleksowe podejście do kwestii bezpieczeństwa dzieci
i młodzieży w ruchu drogowym oraz promocji zrównoważonego transportu, skierowana jest do nauczycieli i uczniów szkół podstawowych, ich rodziców i opiekunów.

Historia programu w Polsce sięga 2000 roku, kiedy to wystartowała pierwsza edycja, obejmuj?ca obszar pilotażowy – Warszawę, Bydgoszcz oraz Kielce. Rosn?ce zainteresowanie sprawiło, że już od drugiej edycji akcja miała zasięg ogólnopolski.
Uczniowie, poprzez udział w programie, mogli nie tylko dostrzec bezpośrednie zagrożenia wynikaj?ce z uczestnictwa w ruchu drogowym, ale również nauczyć się samemu zadbać
o swoje bezpieczeństwo. Natomiast utrzymana w duchu ekologii edukacja, dała możliwość lepszego zrozumienia koncepcji zrównoważonej mobilności.

Program, w różnych latach jego trwania, składał się z kilku głównych elementów: pakietów edukacyjnych „Droga i Ja”, konkursu plastycznego, który później został zast?piony konkursem „Twój pomysł, Twoja inicjatywa”,platformy multimedialnej e-learning oraz Szkolnych Klubów Bezpieczeństwa.

  Ostatnia, polska edycja programu „Bezpieczeństwo i mobilność dla wszystkich”  trwała do końca czerwca 2014. Wówczas zostali ogłoszeni laureaci konkursu na najbardziej aktywny i efektywny Szkolny Klub Bezpieczeństwa – projekt, który zachęca dzieci do podejmowania własnych działań zmierzaj?cych do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w lokalnej społeczności. W roku szkolnym 2013/2014 nauczaniem zostało objętych 201 600 dzieci.

W ci?gu 14 lat programu w Polsce, nauczaniem został objęty 1 milion uczniów z 5 264 szkół podstawowych. W tym czasie Renault ufundowało 28  400 pakietów edukacyjnych Droga i Ja, dzieci zgłosiły 15 719 prac w konkursie plastycznym oraz 195 projektów
w konkursie „Twój pomysł, Twoja inicjatywa”, zarejestrowano 678 Szkolnych Klubów Bezpieczeństwa, a z multimedialnej platformy e-learning skorzystało 12  000 użytkowników.

 

Koszt wprowadzenia i realizacji programu przez Renault w Polsce wyniósł 10 milionów złotych.

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!