Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Koniec „górki inwestycyjnej” w samorządach

Dynamika produkcji budowlano-montażowej zwiększyła się w kwietniu do -2,0% r/r wobec -13,2% w marcu, kształtując się powyżej konsensusu rynkowego (-5,0%) i naszej prognozy (-3,0%). Istotnym czynnikiem oddziałującym w kierunku zwiększenia dynamiki produkcji przemysłowej pomiędzy marcem a kwietniem był efekt statystyczny w postaci korzystnej różnicy w liczbie dni roboczych (w kwietniu 2024 r. liczba dni roboczych była o 2 dni wyższa niż w kwietniu 2023 r., podczas gdy w marcu br. liczba ta była o 2 dni niższa niż przed rokiem). Po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja budowlano-montażowa zwiększyła się w kwietniu o 2,3% m/m.

W kierunku zwiększenia tempa wzrostu nieodsezonowanej produkcji pomiędzy marcem i kwietniem oddziaływały jej wyższe dynamiki w kategoriach „budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej” (7,8% r/r w kwietniu wobec -17,8% w marcu) i „budowa budynków” (-5,9% wobec -16,1% r/r). Z kolei w kategorii „roboty budowlane specjalistyczne” odnotowano znaczący spadek dynamiki produkcji (do -10,5% wobec -3,2%), który nastąpił mimo wspomnianego wyżej korzystnego wpływu efektu dni roboczych na produkcję. Do silnego spadku dynamiki produkcji w tej kategorii w pewnym stopniu przyczynił się efekt wysokiej ubiegłorocznej bazy. Warto jednak odnotować, że kategoria ta obejmuje m. in. wykonywanie budowlanych robót wykończeniowych i naszym zdaniem aktywność w tym obszarze znacząco spadła w kwietniu w związku z kwietniowymi wyborami samorządowymi i związanym z tym kończeniem inwestycji samorządowych w ostatnich tygodniach poprzedzających wybory (koniec „górki inwestycyjnej” w samorządach).

 


Credit Agricole Bank Polska S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Frederic LUSTIG Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: flustig((@))credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!