Aktualności firm stowarzyszonych

Konferencja TOP10 w Krakowie

<p style="text-align: justify;"><strong>16 czerwca w Krakowie odbędzie się dziewiąte spotkanie z serii konferencji „TOP10 – najbardziej perspektywiczne rynki dla polskiego eksportu”. Misją tego cyklu spotkań w 10 różnych miastach Polski jest popularyzacja ekspansji eksportowej wśród lokalnych przedsiębiorców. </strong></p>

>

Dachser, jako działaj?cy globalnie operator logistyczny specjalizuj?cy się w międzynarodowym transporcie i logistyce przesyłek drobnicowych, został partnerem strategicznym konferencji TOP10 organizowanych przez wydawnictwo dziennika Rzeczpospolita. Od stycznia do tej pory konferencje odbyły się: w Warszawie, Wrocławiu, Łodzi, Poznaniu, Toruniu, Rzeszowie, Szczecinie i Katowicach, najbliższa będzie miała miejsce w Krakowie, a ostatnia w Gdańsku (18 czerwca).

Polscy przedsiębiorcy radz? sobie coraz lepiej i śmielej na rynkach zagranicznych, jednak jest wśród nich również niewykorzystany potencjał, który potrzebuje motywacji i wsparcia doświadczonych specjalistów z różnych dziedzin powi?zanych z eksportem, st?d nasz udział w projekcie konferencji TOP10 – mówi Grzegorz Lichocik, prezes Dachser w Polsce. Podczas spotkań rozmawiamy z przedstawicielami firm, poznajemy ich obawy i problemy, a także przedstawiamy możliwości, jakie mog? zyskać dzięki podjęciu współpracy z operatorem logistycznym takim jak Dachser wyjaśnia Grzegorz Lichocik. Przedstawiciele operatora logistycznego w prezentacji „Współpraca z operatorem logistycznym jako kluczowy element w ekspansji polskich producentów na nowe rynki” opowiedz? o głównych barierach zwi?zanych z logistyk?, z jakimi spotykaj? się eksporterzy, a także przedstawi? ofertę Dachser w zakresie globalnej dystrybucji towarów.

Konferencja „TOP10 – najbardziej perspektywiczne rynki dla polskiego eksportu” w Krakowie odbędzie się 16 czerwca od godz. 9:30 w Starej Zajezdni Kraków by DeSilva. Podczas spotkania wyst?pi? m.in. przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki i Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a także zostan? ogłoszone wyniki konkursu Orły Eksportu dla firm z województwa małopolskiego.

Partnerami merytorycznymi spotkań w regionach s? m.in. Ministerstwo Gospodarki, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Pracodawcy RP, regionalne izby handlowo-przemysłowe oraz Marszałkowie Województw.

***

Dachser w Polsce

Firma Dachser zatrudnia obecnie w Polsce 341 pracowników w 8 oddziałach (dwa w Warszawie oraz w Strykowie, Szczecinie, Wrocławiu, Poznaniu, Sosnowcu oraz Gdańsku). Firma specjalizuje się w obsłudze transportu ładunków drobnicowych w eksporcie (ładunki częściowe i całopojazdowe), logistyce kontraktowej, magazynowaniu i konfekcjonowaniu towarów, a także logistyce transportu lotniczego i morskiego.

O Grupie Dachser:

Zatrudniaj?c około 25 000 pracowników w 437 lokalizacjach na całym świecie, w 2014 roku Dachser osi?gn?ł przychody w wysokości 5,3 mld EUR, przetransportowuj?c w sumie 73,7 mln przesyłek o ł?cznej wadze 35,4 mln ton. Dachser poprzez swoje organizacje krajowe jest reprezentowany w 42 krajach.

Więcej informacji na temat Dachser: www.dachser.pl

Dachser Sp. z o.o.
Biuro Zarz?du
ul. Wersalska 47/75; 91-212 Łódź
tel. +48 42 279 02 00; fax.: +48 42 279 02 09
dachser.lodz(@)dachser.com

Kontakt dla mediów:

Renata Krukowska
Specjalista ds. marketingu i PR
renata.krukowska(@)dachser.com
tel. +48 42  279 02 31

GlobalBrand Institute – biuro prasowe Dachser
Katarzyna Próchniak
katarzyna.prochniak(@)globalbrand.pl
tel. +48 22  428 27 82

  

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!