Analizy i badania

Konferencja RPP lekko negatywna dla stawek IRS

<p style="text-align: justify;">zmniejszyły się do poziomu 1,86 (spadek o 2pb), 5-letnie do poziomu 2,34 (spadek o 3pb), a 10-letnie do poziomu 2,83 (spadek o 4pb).</p>

>

Najważniejszym wydarzeniem ubiegłego tygodnia była środowa publikacja wyraźnie niższych od konsensu rynkowego krajowych danych o inflacji. Doprowadziły one do spadku stawek IRS na całej długości krzywej. W czwartek doszło do częściowej korekty w ślad za niemieckim rynkiem długu. W pozostałe dni stawki IRS charakteryzowały się niewielk? zmienności?.

W tym tygodniu w centrum uwagi rynku będzie konferencja prasowa po zaplanowanym na środę posiedzeniu RPP. Uważamy, że będzie ona lekko negatywna dla stawek IRS. W środę podwyższonej zmienności stawek IRS będzie sprzyjać publikacja Minutes z marcowego posiedzenia FOMC. Uważamy, że dane z Polski (finalna inflacja, bilans płatniczy) oraz z USA (inflacja, wstępny indeks Uniwersytetu Michigan) będ? neutralne dla stawek IRS. Pi?tkowa aktualizacja polskiego ratingu przez agencję S&P zostanie ogłoszona po zamknięciu europejskich rynków, tym samym jej potencjalnie pozytywny wpływ na polski rynek długu zmaterializuje się dopiero w przyszłym tygodniu.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!