Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Konferencja prezesa NBP w centrum uwagi

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zwiększyły się do 5,31 (wzrost o 13pb), 5-letnie do 4,77 (wzrost o 13pb), a 10-letnie do 4,82 (wzrost o 11pb). W pierwszej części tygodnia doszło do wzrostu stawek IRS w ślad za rynkami bazowymi. Zwiększeniu rentowności na rynkach bazowych sprzyjało zmniejszenie oczekiwań na obniżki stóp procentowych przez główne banki centralne. W czwartek doszło do korekty i spadku stawek IRS, które jednak nie powróciły do poziomów z początku tygodnia.

W tym tygodniu kluczowa dla stawek będzie zwyczajowa konferencja prasowa prezesa NBP A. Glapińskiego, które może oddziaływać w kierunku ich wzrostu. Z kolei podwyższonej zmienności stawek IRS mogą sprzyjać przewidziane na ten tydzień posiedzenie EBC oraz wystąpienie szefa Fed J. Powella przed Kongresem. Naszym zdaniem przewidziane na ten tydzień publikacje ze światowej gospodarki będą neutralne dla stawek IRS.

 

ZOBACZ RAPORT

 


Credit Agricole Bank Polska S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Frederic LUSTIG Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: flustig((@))credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!