Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Konferencja prezesa NBP może wpłynąć na stawki IRS

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS obniżyły się do 6,06 (spadek o 28pb), 5-letnie do 5,29 (spadek o 25pb), a 10-letnie do 5,31 (spadek o 23pb). W ubiegłym tygodniu doszło do spadku stawek IRS na całej długości krzywej w ślad za rynkami bazowymi. Zmniejszeniu rentowności obligacji na rynkach bazowych sprzyjało obniżenie oczekiwań części inwestorów na dalsze podwyżki stóp procentowych przez główne banki centralne, do czego przyczyniły się niższe od oczekiwań wstępne dane o inflacji w strefie euro, sygnalizujące słabnącą presję inflacyjną. Czynnikiem lokalnym, oddziałującym w kierunku spadku stawek IRS, była również publikacja niższych od konsensusu krajowych danych o inflacji.

W tym tygodniu, w centrum uwagi inwestorów będzie posiedzenie RPP. Nie uważamy jednak aby miało ono wpływ na krzywą. Negatywny wpływ na stawki IRS mogą mieć natomiast wypowiedzi prezesa NBP na zwyczajowej konferencji prasowej. Zaplanowane na ten tydzień publikacje ze światowej gospodarki będą naszym zdaniem neutralne dla krzywej.

 

ZOBACZ RAPORT

 

 


Credit Agricole Bank Polska S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Frederic LUSTIG Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: flustig(@)credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!