Aktualności firm stowarzyszonych  •  Członkowie

Konferencja prezesa NBP może podwyższyć zmienność stawek IRS

W ubiegłym tygodniu 2-letnie stawki IRS zmniejszyły się do 4,48 (spadek o 14pb), 5-letnie zwiększyły się do 4,51 (wzrost o 5pb), a 10-letnie zwiększyły się do 4,98 (wzrost o 16pb). W pierwszej części tygodnia doszło do wzrostu stawek IRS na całej długości krzywej w ślad rynkami bazowymi. Z kolei w piątek obserwowaliśmy spadek stawek IRS w Polsce w związku z publikacją niższych od oczekiwań danych o inflacji w Niemczech, strefie euro i Polsce. Spadek ten był widoczny przede wszystkim na krótkim końcu krzywej, co doprowadziło do jej wystromienia.

W tym tygodniu, w centrum uwagi inwestorów będzie zaplanowane na środę posiedzenie RPP. Materializacja naszej prognozy zakładającej obniżkę stóp procentowych o 50pb będzie oddziaływała w kierunku spadku stawek IRS. W kierunku podwyższonej zmienności stawek IRS może oddziaływać natomiast konferencja prasowa prezesa NBP A. Glapińskiego. Zaplanowane na ten tydzień pozostałe publikacje będą naszym zdaniem neutralne dla krzywej.

 

ZOBACZ RAPORT

 

 


Credit Agricole Bank Polska S.A. ul. Legnicka 48 bud. C-D 54-202 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Frederic LUSTIG Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: flustig((@))credit-agricole.pl

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!