Aktualności firm stowarzyszonych

Konferencja prasowa "Goût de France/Good France" w Gdyni

<p style="text-align: justify;">Ambasador Francji w Polsce Pierre Lévy wziął 13 marca 2018 r. udział w konferencji prasowej z okazji inauguracji czwartej edycji wydarzenia „Goût de France / Good France”. Towarzyszyli mu Konsul Honorowy Francji w Gdyni Alain Mompert oraz mistrz sztuki kucharskiej David Gaboriaud, a na sali udostępnionej przez Teatr Muzyczny w Gdyni zasiedli przedstawiciele mediów.</p>

>

Przybyło również kilka osobistości z Gdyni: Dyrektor Teatru Muzycznego Igor Michalski, Wiceprezydent Gdyni Bartosz Bartoszewicz oraz Wiceprzewodnicz?ca Rady Miasta Gdyni Beata Szadziul.

Obecność na tej konferencji prasowej licznych dziennikarzy, reprezentuj?cych prasę, media audiowizualne oraz internetowe, świadczyła o dużym zainteresowaniu, jakim cieszy się to wydarzenie.

W  przemówieniu Ambasadora  ambasador Francji wyraził zadowolenie z sukcesu operacji „Goût de France”, czego dowodem fakt, że już po raz drugi z rzędu Polska jest za Francj? najliczniej reprezentowanym na świecie krajem pod względem restauracji uczestnicz?cych w tym projekcie. W tym roku zgłosiło się ponad 130 restauracji z całej Polski, od Białegostoku po Kraków czy Śl?sk. W samym Trójmieście, czyli w metropolii Gdańsk-Sopot-Gdynia, liczba restauracji bior?cych udział w tej inicjatywie została potrojona w ci?gu tych czterech lat, dzięki czemu „Goût de France” staje się na Pomorzu prawdziwym świętem francuskiej kuchni. Ambasador podkreślił, że francuska kuchnia, znana z jakości, wyrafinowania i subtelnego ł?czenia dań i win, może onieśmielać, ale w rzeczywistości jest z natury przystępna i otwarta na wpływy z całego świata.

Polscy szefowie kuchni mog? przystosowywać francuskie przepisy do własnej wrażliwości i miejscowych upodobań. Staj? się w ten sposób ł?cznikami pomiędzy kuchni? francusk? a polsk?.

Ambasador przypomniał również, że obecna 4. edycja Goût de France ma wyróżnić francuskie wina i mocniejsze trunki, skoro i one stanowi? francusk? specjalność. David Gaboriaud mówił o swym kucharskim doświadczeniu i kładł nacisk na ten aspekt francuskiej kuchni, jakim jest chęć dzielenia się z innymi.

Na zakończenie Ambasador podziękował serdecznie partnerom, którzy wspieraj? w Polsce to wydarzenie; s? nimi: Gault&Millau Polska, Noble Concierge, Wyborowa Pernod Ricard, Air France, Orbis-Accor, dziennik Rzeczpospolita, kanał telewizyjny Kuchnia+, Francusko-Polska Izba Gospodarcza, Instytut Francuski oraz agencja Atout France.

[nggallery id=142]

PARTENAIRES DE L’ÉDITION POLONAISE

PARTENAIRES MONDIAUX

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!