Analizy i badania

Konferencja po posiedzeniu RPP może umocnić złotego

<p style="text-align: justify;">W ubiegłym tygodniu kurs EURPLN spadł do 4,4180 (umocnienie złotego o 0,8%).</p>

>

Przez cały ubiegły tydzień kurs złotego kształtowany był przez czynniki o charakterze globalnym. Wsparcie dla takiej oceny stanowi jego wysoka współzmienność z innymi walutami rynków wschodz?cych. We wtorek miało miejsce silne umocnienie złotego oraz innych walut rynków wschodz?cych. Z uwagi na brak ważnych publikacji oraz wydarzeń tego dnia w naszej ocenie aprecjacja ta miała charakter spekulacyjny. W środę złoty tracił na wartości w oczekiwaniu na posiedzenie FOMC. Jego gołębi wydźwięk doprowadził w czwartek rano do umocnienia polskiej waluty, która pozostała w trendzie aprecjacyjnym do końca tygodnia. Wyższy od oczekiwań wtorkowy odczyt polskiego PKB z 2015 r. nie spotkał się ze znacz?c? reakcj? rynku.

Opublikowane w nocy wyniki badań koniunktury w Chinach oraz odczyt PMI w polskim przetwórstwie (patrz powyżej) miały ograniczony wpływ na kurs złotego. Istotna dla kształtowania kursu polskiej waluty może być również konferencja po posiedzeniu RPP. Oczekujemy, że będzie miała ona mniej jastrzębi wydźwięk jak przed miesi?cem i może oddziaływać w kierunku umocnienia złotego. Pi?tkowe dane z amerykańskiego rynku pracy, podobnie jak pozostałe odczyty z USA (indeksy ISM w przetwórstwie i poza przetwórstwem) będ? w naszej ocenie neutralne dla kursu polskiej waluty.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl.  Orl?t Lwowskich 1, 53-605 Wrocław  www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporz?dzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodz?cych ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale maj? charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail:  jakub.borowski(@)credit-agricole.pl

Jean-Baptiste GIRAUD Dyrektor Pionu Dużych Klientów Korporacyjnych Head of Large Corporate Client Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 02 e-mail:jeanbaptiste.giraud(@)credit-agricole.pl

David JULLIARD Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Mid Corporate Client Division ul.Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 573 80 82 e-mail:  djulliard(@)credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!