Konferencja Eco-Miasto 2023. Miasta. Ludzie. Przyszłość. 10.10.2023

Celem tegorocznej konferencji Programu Eco-Miasto 2023 jest wymiana wiedzy, doświadczeń oraz dobrych praktyk odnoszących się do wyzwań cywilizacyjnych i środowiskowych towarzyszących rozwojowi współczesnych miast. 10. edycja Programu Eco-Miasto w dużym stopniu poświęcona będzie partycypacyjnemu modelowi zrównoważonego rozwoju miast, w którym mieszkańcy mają możliwość współuczestniczenia w projektowaniu przestrzeni miejskiej, wyrażania swoich opinii, zgłaszania pomysłów oraz wpływania na kształtowanie polityk i strategii rozwoju. Dyskusja toczyć się będzie ponadto wokół takich zagadnień jak zmiany klimatyczne i związane z tym kryzysy, zielona transformacja miast oraz wykorzystanie Internetu rzeczy czy sztucznej inteligencji w efektywnym zarządzaniu miastem. Podejmowane tematy będą próbą znalezienia odpowiedzi na pytanie, jak należy kształtować polskie miasta, aby rozwijały się w sposób bardziej zrównoważony, lepiej uwzględniały potrzeby swoich mieszkańców oraz były miejscem przyjaznym do życia i pracy.

Konferencja prowadzona będzie w języku polskim i francuskim.

 

10.10.2023

(Centrum Nauki Kopernik, Warszawa)

 

Program

10:00

OTWARCIE KONFERENCJI

  • Maria Andrzejewska, Dyrektor Generalna UNEP/GRID-Warszawa
  • Ambasador Francji w Polsce
  • Rafał Trzaskowski, Prezydent Warszawy (tbc)
  • Przedstawiciel kierownictwa Ministerstwa Klimatu i Środowiska

10:30

KEYNOTE SPEECH: MIASTA PRZYSZŁOŚCI DLA DOBRA LUDZI I PLANETY

Prof. Carlos Moreno, Uniwersytet Panthéon-Sorbonne

11:00

ZIELONA TRANSFORMACJA MIAST W CZASACH WYZWAŃ – efektywność energetyczna

Cel: Podkreślenie wkładu kooperacji między miastami celem osiągnięcia neutralności klimatycznej

Zielona transformacja oznacza dążenie do redukcji negatywnego wpływu człowieka na środowisko naturalne poprzez ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, ochronę bioróżnorodności, efektywne wykorzystanie energii i zasobów naturalnych oraz stopniowe zastępowanie paliw kopalnych czystymi źródłami energii. Obserwowane niekorzystne zmiany klimatu, wywołujące takie zjawiska jak np. upały czy susze bezpośrednio wkraczają w życie codzienne współczesnych miast, wpływając na podstawowe usługi, infrastrukturę, mieszkalnictwo czy źródła utrzymania i zdrowie ich mieszkańców. Dlatego też samorządy, na których barkach spoczywa realizacja krajowych i unijnych rozwiązań legislacyjnych w zakresie ochrony klimatu, muszą skupiać się na technologiach i projektach, które w perspektywie kilku – kilkunastu lat doprowadzą miasta do zero emisyjności. Oznacza to przede wszystkim stawianie na odnawialne źródła energii, przejście na gospodarkę o obiegu zamkniętym czy znaczną redukcję zużycia energii.

12:15

Przerwa kawowa

12:45

MIASTA PRZYSZŁOŚCI (PRZYJAZNE) DLA LUDZI, LUDZIE DLA MIAST

Cel: Ukazanie rozwiązań organizacyjno- planistyczno- technicznych oraz partycypacji społeczeństwa w procesie podejmowania strategicznych decyzji

Jak będą funkcjonować miasta przyszłości? Według danych ONZ, do 2030 r. około 60% populacji Ziemi będzie mieszkać w miastach. Dane GUS już potwierdzają taki stan rzeczy dla Polski. Rozrost miast sprawia, że pochłaniają one coraz więcej zasobów, a wytwarzają coraz więcej odpadów – nie tylko śmieci, ale też dwutlenku węgla z energii, ciepła czy środków transportu. Miasta w ogromnym stopniu odczuwają także zmiany klimatyczne tj. globalne ocieplenie, rosnące zanieczyszczenie powietrza i wód. Borykają się także z innymi kryzysami – problemami gospodarczymi czy społecznymi niepokojami. Jak radzić sobie z takimi wyzwaniami? Przede wszystkim trzeba zrozumieć i przewidzieć czekające miasta zmiany, umożliwiając opracowanie rozwiązań, dzięki którym będą na nie lepiej przygotowane. Poza tym mieszkańcy, lokalne władze i przedsiębiorcy muszą ze sobą współpracować, tak aby stworzyć rozwiązania optymalne dla wszystkich, a przy tym – korzystne dla miejskiego klimatu.

Prowadzący: Dorota Zawadzka-Stępniak, Dyrektorka Biuro Ochrony Powietrza i Polityki Klimatycznej (PK), Warszawa

14:00

Przerwa lunchowa, networking

14:45

SESJA I MIASTA

SESJA II LUDZIE

SESJA III PRZYSZŁOŚĆ

16:15

Zakończenie

 

WIĘCEJ INFORMACJI ORAZ REJESTRACJA >>>

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!