Aktualności firm stowarzyszonych  •  Analizy i badania

Konferencja EBC neutralna dla stawek IRS

W ubiegłym tygodniu 2-letnia stawka IRS zmniejszyła się do poziomu 0,27 (spadek o 2pb), 5-letnia wyniosła 0,64 (brak zmiany), a 10-letnia zwiększyła się do 1,09 (wzrost o 2pb). Stabilizacji stawek IRS sprzyjały ubogi kalendarz publikacji danych makroekonomicznych oraz neutralny dla rynku wydźwięk konferencji po posiedzeniu EBC (patrz wyżej), która nie przyczyniła się do wystąpienia znaczących wahań rentowności niemieckich obligacji. Dane makroekonomiczne publikowane za granicą były neutralne dla krzywej rentowności.

W tym tygodniu, podobnie jak w poprzednich tygodniach, w centrum uwagi rynku długu będą doniesienia medialne w sprawie pandemii COVID-19. Podwyższonej zmienności stawek IRS będzie sprzyjać zaplanowane na środę posiedzenie FED. Treść komunikatu po posiedzeniu RPP będzie naszym zdaniem lekko pozytywna dla stawek IRS. Negatywne dla tych stawek będą najprawdopodobniej krajowe dane o produkcji przemysłowej. Dane z Chin, publikacja indeksu ZEW, pozostałe krajowe dane makroekonomiczne oraz dane z USA nie będą miały naszym zdaniem istotnego wpływu na rynek długu.

***

Credit Agricole Bank Polska S.A. pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław www.credit-agricole.pl

Niniejszy materiał został sporządzony na podstawie najlepszej wiedzy autorów, z wykorzystaniem informacji pochodzących ze sprawdzonych źródeł. Nie może on być wykorzystywany jako rekomendacja do zawierania transakcji. Stawki zawarte w materiale mają charakter informacyjny. Credit Agricole Bank Polska S.A. nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych komentarzy i opinii.

Jakub BOROWSKI Główny Ekonomista Chief Economist ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.: +48 22 573 18 40 e-mail: jakub.borowski@credit-agricole.pl

Romain RVEL Dyrektor Pionu Klientów Korporacyjnych Head of Corporate Clients Division ul. Żwirki i Wigury 18a, 02-092 Warszawa tel.:+48 22 434 30 82 e-mail: rrevel@credit-agricole.pl

WIĘCEJ AKTUALNOŚCI

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!