Aktualności firm stowarzyszonych

Konferencja Dentons Litigation Day 2018: „Sądowe rewolucje. O zmianach w procedurze i w sądach oraz ich znaczeniu dla firm”

<p style="text-align: justify;">10 maja w Warszawie odbędzie się czwarta edycja Dentons Litigation Day. Tematem przewodnim konferencji będą „zmiany” – w kodeksie postępowania cywilnego i ogólnie sądownictwie, zmiany wynikające z nowych przepisów administracyjnych, zmiany karno - skarbowe oraz RODO pod kątem sporów.</p>

>

Przedstawione zostan? także trendy w postępowaniach s?dowych na świecie i w Europie, które maj? lub będ? mieć praktyczne zastosowanie w działalności przedsiębiorstw w Polsce. Omówimy przypadki strategii dotycz?cych wygrywania sporów i metody obrony przed kradzież? spółek. Dyskusja dotyczyć będzie również granic dopuszczalności inwigilowania przedsiębiorstw i ich prawników, a także przyszłości sporów inwestycyjnych.

Organizatorem konferencji jest zespół Postępowań S?dowych i Arbitrażowych kancelarii Dentons.

Konferencja skierowana jest do dyrektorów działów prawnych przedsiębiorstw i instytucji, do prokurentów, dyrektorów finansowych i członków zarz?dów zaangażowanych w kwestie prawne w przedsiębiorstwie.

Informacje organizacyjne:

  • Udział w konferencji jest bezpłatny. Aby wzi?ć udział w konferencji konieczna jest rejestracja pod adresem: DentonsWarsawLitigationDay@dentons.com
  • Liczba miejsc jest ograniczona, o udziale w konferencji decyduje kolejność zgłoszeń.
  • Zastrzegamy sobie prawo do selekcji zgłoszeń, w szczególności odrzucenia zgłoszeń od podmiotów prowadz?cych działalność konkurencyjn? wobec organizatora.

***

O kancelarii Dentons

Dentons jest największ? na świecie firm? prawnicz?, oferuj?c? najwyższej jakości doradztwo prawne i biznesowe. Za innowacyjne osi?gnięcia w zakresie świadczenia usług prawnych, w tym m.in. stworzenie Nextlaw Labs oraz Nextlaw Global Referral Network, Dentons jest regularnie rekomendowany przez wiod?ce informatory biznesowe i prawnicze i zajmuje pozycję lidera w zestawieniu „Indeks Elitarnych Globalnych Firm Acritas”. Jest także zdobywc? nagrody BTI Client Service 30 Award. Dzięki policentrycznemu podejściu oraz zapewnianiu klientom dostępu do najbardziej utalentowanych prawników na całym świecie, Dentons rzuca wyzwanie istniej?cym standardom obsługi prawnej w społecznościach, w których funkcjonuje. www.dentons.com  

O Praktyce Postępowań S?dowych i Arbitrażu kancelarii Dentons

Praktyka Postępowań S?dowych i Arbitrażowych Dentons ł?czy arbitraż, mediacje i inne alternatywne formy rozwi?zywania sporów. Warszawski zespół składa się z kilku praktyk specjalizuj?cych się w sporach budowlanych, korporacyjnych, administracyjnych, farmaceutycznych, w postepowaniach karnych, upadłościowych oraz w międzynarodowych postępowaniach arbitrażowych.

Praktyka zajmuje topowe miejsca w czołowych rankingach prawniczych Legal 500, Chambers Global oraz Chambers Europe.

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!