Aktualności firm stowarzyszonych  •  Partnerzy  •  Członkowie

Konferencja „Bezpieczeństwo prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce w świetle przepisów prawa podatkowego i wybranych regulacji prawa karnego”

Szanowni Państwo,

 

w imieniu Centrum Studiów Fiskalnych i Doradztwa Podatkowego Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz firmy doradczej QUIDEA mamy zaszczyt zaprosić Państwa na konferencję naukową pt. „Bezpieczeństwo prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce w świetle przepisów prawa podatkowego i wybranych regulacji prawa karnego”, która odbędzie się 15 czerwca 2023 roku w systemie hybrydowym:

 

* stacjonarnie - w siedzibie Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 57/59, oraz 

* online z wykorzystaniem platformy ZOOM.

 

Dynamicznie zmieniające się otoczenie prawne oraz zaostrzenie praktyki administracji skarbowej powodują, że zapewnienie bezpieczeństwa podatkowego staje się kluczowym wyzwaniem w strategicznym i operacyjnym zarządzaniu biznesem, zaś profesjonalne zarządzanie ryzykiem podatkowym i prawnym oraz zapewnienie zgodności (compliance) staje się coraz trudniejsze, bardziej kosztowne i czasochłonne dla podmiotów gospodarczych.

 

Konferencja „Bezpieczeństwo prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce w świetle przepisów prawa podatkowego i wybranych regulacji prawa karnego” ma stworzyć sposobność do podjęcie debaty na temat wpływu wprowadzonych w ostatnich latach przepisów prawa podatkowego oraz wybranych regulacji prawa karnego i karnego skarbowego na poziom bezpieczeństwa prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.

 

W panelach dyskusyjnych wystąpią przedstawiciele świata nauki, administracji, biznesu i wymiaru sprawiedliwości. Wśród uczestników nie zabraknie także specjalistów i praktyków na co dzień zajmujących się realizacją przedsięwzięć związanych z bezpieczeństwem podatkowym biznesu, compliance i prawem karnym gospodarczym.

 

Ramowy program konferencji obejmie trzy panele:

 

Panel pierwszy

Wymóg należytej staranności – obciążenie podatnika obowiązkami weryfikacji uprawnień i statusu kontrahentów na gruncie kolejnych przepisów prawa podatkowego, w tym: podatek u źródła, podatek od towarów i usług, ceny transferowe, podatek od przerzuconych dochodów i inne rozwiązania

 

Panel drugi

Zaostrzanie reguł odpowiedzialności karnej skarbowej w ostatnich latach

 

Panel trzeci

Criminal compliance” jako metoda zarządzania ryzykiem odpowiedzialności karnej i odpowiedzialności podmiotów zbiorowych – perspektywa członków zarządów spółek

 

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronach internetowych: 

Zaproszenie na konferencję "Bezpieczeństwo prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce w świetle przepisów prawa podatkowego i wybranych regulacji prawa karnego" - Quidea

https://www.kozminski.edu.pl/pl/wydarzenia/konferencja-centrum-studiow-fiskalnych-i-doradztwa-podatkowego

 

Share this page Share on FacebookShare on TwitterShare on Linkedin
Close

Zaloguj się do Strefy Członkowskiej!